CHIȘINĂU, 20 septembrie 2018– Rezultatele programului de monitorizare a ședințelor de judecată au relevat faptul că unii judecători și profesioniști din diverse structuri și servicii implicate în proces,înţeleg specificul examinării cauzelor de violenţă în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane, precum și impactul ...

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității a admis plângerea Centrului de Drept al Femeilor și a emis o decizie prin care a constatat discriminare pe criteriu de sex în accesul la justiție și asigurarea protecției egale din partea legii, în cazul unei beneficiare a CDF. Beneficiara CDF se află &i...