28Aug

A.O. „Centrul de Drept al Femeilor" anunță concurs privind recrutarea Specialistului asistență socială

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

Specialistul asistență socială va fi responsabil de:

 • Evaluarea inițială a situațiilor beneficiarelor CDF cu scopul de a identifica necesitățile individuale și motivația acestora pentru acordarea unui anumit tip de servicii;
 • Efectuarea anchetelor sociale în scopul evaluării situației de violență în familie la care sunt expuse beneficiarele CDF;
 • Monitorizarea cazurilor cu aplicarea metodelor și tehnicilor de asistență socială, asistență economică, inclusiv a managementului  cazurilor de violență în familie preluate de CDF (identificarea/sesizarea/evaluarea cazurilor, planificarea intervențiilor, oferirea asistenței și monitorizarea impactului);
 • Monitorizarea acordării suportului beneficiarelor CDF, conform planului de intervenție elaborat, în realizarea demersurilor necesare obținerii drepturilor sociale (de ex. sprijin în găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe cu chirie, a unui medic de familie, a unei forme de învățământ vocațional pentru beneficiarele CDF);
 • Ghidarea asistenței echipelor multidisciplinare locale de la locul de trai al beneficiarelor CDF în elaborarea și implementarea planului individual de asistență;
 • Managementul portofoliului de susținere economică a beneficiarelor;
 • Participarea la ședințele CDF privind cazurile de violență în familie împreună cu psihologul și Coordonatorul Serviciului Juridic, precum și la celelalte ședințe de planificare ale CDF;
 • Participarea activă la planificarea și organizarea activităților CDF relevante asistenței sociale și economice a beneficiarelor. 

Calificări și abilități:

 • Studii superioare în domeniul asistenței sociale, psihologie sau în alte domenii relevante;
 • Experienţă în domeniul asistenței sociale de minim 5 ani;
 • O bună cunoaștere a legislației și a sistemului de protecție socială;
 • Experienţă relevantă de lucru în cadrul unui ONG sau organizațiilor internaționale în domeniul combaterii violenței în familie, trafic de ființe umane, nedescriminare – un avantaj.

Competențe și abilități

 • Capacitate și motivare pentru rezolvarea unor situații complexe sau conflictuale;
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare atât cu beneficiarii CDF, cît și cu autoritățile publice locale și centrale;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în română și rusă; cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat, cu abilități organizatorice;
 • Integritate și discreţie profesională, empatie, profesionalism, integritate, punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae;
 • Copia diplomei de studii;
 • Copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;
 • Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că este candidatul optim pentru acest post. În scrisoare vor fi indicate două persoane de referinţă şi datele lor de contact.

Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare: 14 septembrie 2017, ora 18.00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare Specialist AS” sau pe suport de hârtie la adresa: str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06. 

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.