Comisia Europeană - Comunicat de presă O mai bună protecție pentru victimele violenței oriunde în UE Bruxelles, 09 ianuarie 2015 Începând cu duminica aceasta, victimele violenței - în special cele care au fost afectate de violența domestică sau de hărțuire - își vor putea asigura o protecție mai bună în orice stat m...

Organizaţiile neguvernamentale din domeniul promovării egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi au prezentat la 18 decembrie 2014, în cadrul unei conferințe de presă în jur de 30 de solicitări şi propuneri pentru a fi incluse în viitorul program de guvernare. Autorii propunerilor sunt: Fundaţia Est Europeană, Clubul politic al Fem...

Serviciile pentru femeile victime ale violenţei în Moldova, în prim-planul unui studiu realizat de „Women against Violence Europe” şi Centrul de Drept al Femeilor Organizaţii-lider în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi partenerii lor prezintă, la Chişinău, în cadrul unei mese rotunde, re...

20 de judecători, procurori, avocaţi din Republica Moldova participă, între 10 şi 12 noiembrie 2014, la un curs de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, susţinut de o echipă internaţională de la organizaţia americană „Avocații pentru Drepturile Omului” şi doi judecători din SUA. Cursul de in...

Centrul de Drept al Femeilor din Moldova lansează propriul site web - www.cdf.md Chişinău, 10 septembrie 2014 Centrul de Drept al Femeilor (CDF) lansează propriul site web - primul portal de informaţie juridică pentru persoanele care se confruntă cu fenomenul violenţei în familie în Moldova. Site-ul web devine, astfel, o resursă inovatoare...

"La 1 august 2014, odată cu intrarea în vigoare în 11 State membre ale Consiliului Europei a Convenției cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, va începe o nouă etapă în protecția drepturilor fundamentale în Europa", - a declarat Anne Brasseur, Președintele Adună...

Moldova are o agendă pentru combaterea violenţei în familie: Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Moldova pentru anii 2015-2018 Un Plan Naţional de Acţiuni în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Moldova pentru anii 2015-2018 a prins contu...