Centrul de Drept al Femeilor din Moldova lansează propriul site web - www.cdf.md Chişinău, 10 septembrie 2014 Centrul de Drept al Femeilor (CDF) lansează propriul site web - primul portal de informaţie juridică pentru persoanele care se confruntă cu fenomenul violenţei în familie în Moldova. Site-ul web devine, astfel, o resursă inovatoare...

"La 1 august 2014, odată cu intrarea în vigoare în 11 State membre ale Consiliului Europei a Convenției cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, va începe o nouă etapă în protecția drepturilor fundamentale în Europa", - a declarat Anne Brasseur, Președintele Adună...

Moldova are o agendă pentru combaterea violenţei în familie: Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Moldova pentru anii 2015-2018 Un Plan Naţional de Acţiuni în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Moldova pentru anii 2015-2018 a prins contu...

Conducerea Institutului Naţional al Justiţiei, în persoana dnei Anastasia Pascari, director executiv, Ecaterina Popa, şefa Secţiei instruire iniţială, şi Olga Pisarenco, consilierul directorului executiv, a avut o întrevedere cu reprezentanţii Centrului de Drept al Femeilor – Angelina Zaporojan-Pîrgari, director de program, şi ...

Ieri, la Academia de Poliție "Ștefan cel Mare", a avut loc cea de a 5-a instruire a poliției în cadrul proiectului: Cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurilede violență în familie, condusă de către formatorii CDF : Liliana Istrate-Burciu, Ghenadie Neamtu și Vitalie Ionașcu. Vă informăm că seria de instruiri a început ...

Încă un pas înainte pentru combaterea violenței împotriva femeilor! Parlamentul Republicii Moldova, în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Ambasada Austriei în Republica Moldova a organizat ieri ( 5.12.2013) masă rotundă special...

Începem activitatea pe facebook cu un eveniment important pentru noi- Semnarea Acordului de Colaborare cu Inspectoratul General al Poliției al MAI.Centrul de Drept al Femeilor(CDF) şi Inspectoratul General al Poliției au stabilit, în perioada 2012-2013, un parteneriat durabil în cadrul instruirilor comune privind intervenția eficient...

25 de angajaţi din Inspectoratele de Poliţie teritoriale au participat, în perioada 22-23 ianuarie curent, la o sesiune de instruire despre fenomenul violenţei în familie. În anul 2013 au fost organizate 6 instruiri de acest fel, în cadrul cărora au fost antrenați 125 de angajaţi ai Poliţiei a Inspectoratelor de poliţie Bălţi, ...