TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea a trei Consultanți pentru adaptarea Standardelor Procedurilor Operaționale regionale și revizuirea a trei Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și violenței în familie. Prezenta activitate este realizată în cadrul acordului de parteneriat dintre Centrul de Drept al Fe...

SCRISOARE DESCHISĂ cu privire la decizia primei instanțe în dosarul violurilor de la Internatul Psihoneurologic din Bălţi 25 Octombrie, 2016 Noi, semnatarii prezentei declaraţii, în particular, organizaţii şi persoane active în domeniul protecţiei drepturilor femeilor, ne exprimăm indignarea faţă de acțunile ineficiente ale organelor...

1. Titlul poziţiei: avocat pentru acordarea asistenței juridice calificate pe cauze civile, penale și contravenționale pentru beneficiarele CDF.2. Contract: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, în scopul promovării drepturilor omului prin asi...

Pe 28 iulie 2016 Parlamentul a votat în unanimitate proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Proiectul de lege a fost elaborat acum trei ani de Ministerul Muncii, Protecției, Sociale și Familiei și membrii Coaliției Naționale ”Via...