Președintele Republicii Moldova, Domnului Nicolae TIMOFTI Procurorul General, Domnului Corneliu Gurin Ministrul justiției, Domnului Vladimir Cebotari Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Domnului Victor Micu Stimate Domnule Președinte! Stimate Dle Procuror General! Stimate Dle Ministru! Stimate Domnule Președinte al Consilului Superior ...

Pe data de 4 decembrie 2015, Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției şi susținerea Fundației OAK au organizat cursul de instruire ”Cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie”. Instruirea ofiţerilor de poliţie privind aplicarea uniformă și corectă a l...

Pe 30 noiembrie – 1 decembrie 2015 Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, a organizat Cursul de Formare a formatorilor “Rolul sistemului de sănătate în soluționarea cazurilor de violență față de femei și a violenței în familie”. Cursul face parte din activitățile proiectului „Con...

LANSAREA STUDIULUI ”BĂRBAȚII ȘI EGALITEA DE GEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA” Astăzi, 2 decembrie 2015 a fost lansat Studiul „Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova”. Acesta este unul dintre cele mai cuprinzătoare studii, care oferă o imagine holistică despre viața bărbaților și femeilor, atitudinile şi comporta...

Pe data de 22 octombrie 2015, CDF și DMPDC au încheiat un acord de colaborare care stabileşte acţiunile comune ale Centrului și ale Direcției pentru a asigura promovarea și protecția drepturilor femeilor, victime ale violenței în familie și a copiilor acestora. În baza acordului, Direcția și-a asumat responsabilitatea de a referi vic...