DECLARAȚIE Noi, membrii Coaliției Naționale”Viața fără violență în familie” ne exprimăm îngrijorarea și dezacordul faţă de modul în care a fost abordat cazul violului de la Orhei (Pavel Păduraru, „Violul de la Orhei, o farsă inventată de societatea civilă”, Timpul, nr. 6 din 19.02.2016). Considerăm că abordare...

Buletinul informativ trimestrial al Centrului de Drept al Femeilor se referă la perioada de activitate a Centrului octombrie-decembrie 2015 și conține informații despre activitățile realizate de Centru, date statistice privind numărul de beneficiare asistate de Centru, date statistice al Inspectoratului Generl al Poliției privind dinamica cazurilor de...

Președintele Republicii Moldova, Domnului Nicolae TIMOFTI Procurorul General, Domnului Corneliu Gurin Ministrul justiției, Domnului Vladimir Cebotari Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Domnului Victor Micu Stimate Domnule Președinte! Stimate Dle Procuror General! Stimate Dle Ministru! Stimate Domnule Președinte al Consilului Superior ...