Pe data de 4 decembrie 2015, Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției şi susținerea Fundației OAK au organizat cursul de instruire ”Cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie”. Instruirea ofiţerilor de poliţie privind aplicarea uniformă și corectă a l...

Pe 30 noiembrie – 1 decembrie 2015 Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, a organizat Cursul de Formare a formatorilor “Rolul sistemului de sănătate în soluționarea cazurilor de violență față de femei și a violenței în familie”. Cursul face parte din activitățile proiectului „Con...

LANSAREA STUDIULUI ”BĂRBAȚII ȘI EGALITEA DE GEN ÎN REPUBLICA MOLDOVA” Astăzi, 2 decembrie 2015 a fost lansat Studiul „Bărbaţii şi egalitatea de gen în Republica Moldova”. Acesta este unul dintre cele mai cuprinzătoare studii, care oferă o imagine holistică despre viața bărbaților și femeilor, atitudinile şi comporta...

Pe data de 22 octombrie 2015, CDF și DMPDC au încheiat un acord de colaborare care stabileşte acţiunile comune ale Centrului și ale Direcției pentru a asigura promovarea și protecția drepturilor femeilor, victime ale violenței în familie și a copiilor acestora. În baza acordului, Direcția și-a asumat responsabilitatea de a referi vic...

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU ELABORAREA MANUALULUI DE PROCEDURI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. Responsabilitățile consultantului: - va evalua necesitățile organizației în domeniul MRU; - în baza rezultatelor evaluării va stabili, de comun acord cu echipa CDF, planul detaliat al activității de consultanță și rezultatele acesteia la f...

Târgul ONG-urilor este parte integrantă a „Zilelor Societății Civile”, organizat de FHI 360 și USAID și are drept scop consolidarea capacității societăţii civile din Republica Moldova pentru a reprezenta interesele cetăţenilor și a inflența politicile publice. În timpul târgului, echipa Centrului de Drept al Femeilor a pr...

Pe data de 29 septembrie mai multe organizații ale societății civile au susținut o conferință de presă unde au solicitat autorităților să întreprindă măsuri urgente pentru reformarea sectorului justiției și lupta cu corupția. Potrivit reprezentanților societății civile, reforma în sectorul justiției este tergiversată, și chiar stopată, de ...

Pe data de 16 septembrie, Centrul de Drept al Femeilor a prezentat în cadrul unei mese rotunde rezultatele proiectului “Eficientizarea răspunsului la cazurile de violență în familie și executării ordonanțelor de protecție Republica Moldova prin dezvoltarea și pilotarea unui mecanism de monitorizare în două raioane pilot”....

Timp de două zile pe data de 7 şi opt septembrie, echipa Centrului de Drept al Femeilor a participat la atelierul de instruire “Managementul organizaţional şi elaborarea planurilor instituţionale strategice” organizat cu suportul Agenţiei Internaţionale Suedeze de Cooperare în Dezvoltare din Republica Moldova (SIDA). Centrul de Drept...