Proiecte finalizate

Titlul proiectul: "IMAGES în Moldova etapa a II-a"

Perioada de implementare: Feb. 2017 - Dec. 2017 

Scopul proiectului: dezvoltarea Strategiei de Comunicare cu Impact Comportamental (COMBI) în baza constatărilor raportului IMAGES Moldova, ce va ținti diminuarea fenomenului de violență în familie și a realizarea schimbărilor la nivel individual, comunitar și sistemic, asigurând protecția și drepturile femeilor. 

Titlul proiectul: "Consolidarea capacităților naționale privind integrarea drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă în răspunsul sistemului de sănătate la violența de gen".

Perioada de implementare: Iulie 2016 - Septembrie 2017

Scopul proiectului este de a facilita procesul de coordonare a elaborării Strategiei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie, asigurând o largă consultare și participare a tuturor actorilor relevanți. Totodată, a fost demarat procesul de consultare și preluare a celor mai bune practici, inclusiv din experiența regională, de dezvoltare a Procedurilor Standard de Operare pentru asistenții sociali, medici și ofițeri de poliție, ca parte a răspunsului multisectorial la cazurile de violență în bază de gen. 

Titlul proiectul:"Sporirea accesului la justiție, asistență juridică și sprijin psihologic femeilor aflate în detenție"

Perioada de implementare: Sept. 2016 - August 2017 

Scopul proiectului este de a ajuta femeile din detenție, ce au fost victime ale violenței în familie, să cunoască și să poată revendica drepturile utilizând căile de atac disponibile în temeiul legii. Totodată ele vor benefica de consiliere juridică și psihologciă gratuită. 
Proiectul mai prevede organizarea seminarelor de instruire pentru angajații penitenciarului cu privire la drepturile omului și necesitățile speciale ale persoanelor aflate în detențiepentru prizonierii și nevoile lor special.

 

Titlul proiectul: "Estimarea costurilor pachetului multidisciplinar de servicii destinate femeilor și fetelor supuse violenței în familie în Republica Moldova".

 

Perioada de implementare: Iulie 2015 - Mai 2016

Scopul proiectului este de a realiza estimarea costurilor pentru serviciile multidisciplinare existente la nivel local și serviciile specializate destinate victimelor violenței în familie. Analiza include descrirea costului unitar al serviciilor centrelor specializate și costul pachetului minim de servicii disponibile la nivel de APL.

 

 

Titlul proiectul: ”IMAGEs în Moldova”

 

Perioada de implementare: Iunie 2014 - August 2015

Scopul proiectului este să efectueze sondajul IMAGES în Moldova și să fie evaluate comportamentele și atitudinile actuale ale bărbaților și femeilor pe o gamă largă de probleme legate de egalitatea de gen. Să elaboreze strategii pentru acțiuni ulterioare bazate pe rezultatele studiului IMAGES.

 

 

 

Titlul proiectul: ”Eficientizarea răspunsului la cazurile de violență în familie și executării ordonanțelor de protecție în Republica Moldova prin dezvoltarea și pilotarea unui mecanism de monitorizare în două raioane-pilot”.

 

Perioada de implementare: Ianuarie 2014 - August 2015

Scopul proiectului este de a elabora conceptul mecanismului de intervenție intersectorială pe cazurile de violență în familie și monitorizare a executării ordonanţelor de protecţie în baza bunelor practici. Pilotarea mecanismului de intervenție intersectorială pe cazurile de violență în familie și monitorizare a executării ordonanțelor de protecție în baza bunelor practici în 2 raioane-pilot.

 

 

 

Titlul proiectul: ”Abilitarea juridică a femeilor victime ale violenței în familie”.

 

Perioada de implementare: 2013-2015

Scopul proiectului este de a abilita juridic victimile și potențialele vicitime ale violenței în familie, asigurând în același timp că femeile își cunosc drepturile și pot recurge la căi de atac disponibile în temeiul legii.

 

Titlul proiectul: ”Fortificarea capacităților specialiștilor multidisciplinari ce intervin în cazuri de violență în familie”.

 

Perioada de implementare: 2013-2014

Scopul proiectului este de sprijini activități de consolidare a capacităților profesionale pentru specialiștii multidisciplinari implicați în prevenirea și intervenția în cazuri de violență în familie. De asemenea, va sprijini activitățile de sensibilizare și de informare a publicului, precum și eforturile de punere în aplicare a legislației privind egalitatea între sexe și violența pe motive de gen.