Proiecte în curs de desfăşurare

 

 Titlul proiectul: "Suport Coaliției Naționale "Viața fără violență în familie" pentru a îmbunătăți protecția femeilor și copiilor victime ale violenței în familie".

Perioada de implementare: Ianuarie 2016 - Decembrie 2018

Scopul proiectului este de a consolida rețeaua prestatorilor de servciii din domeniu, pentru o mai bună coordonare a activităților, pentru a promova o agendă comună de advocacy care vizează reducerea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În altă ordine de idei, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Coaliției Naționale "Viața fără violență în familie" prin îmbunătățirea mecanismelor de luare a deciziilor, pentru a promova reformele la nivel legislativ și instituțional. 

 

Titlul proiectul: "Consolidarea capacităților de răspuns a reprezentanților organelor de drept la cazurile de violență în familie în Moldova".

 

Perioada de implementare: Ianuarie 2015 - Martie 2018

Scopul proiectului este de a spori capacitatea sistemului judiciar de a gestiona efectiv cazurile de violență în baza de gen și de a asigura protecție maximă victimelor violenței în familie și a copiilor lor, astfel încât victimele să beneficieze de căi de atac adecvate, iar infractorii să primească condamnări corespunzătoare. 

Titlul proiectul: "Abilitarea economică a femeilor victime ale violenței în familie".

 

Perioada de implementare: Mai 2017 - Aprilie 2018 

Scopul proiectului: femeile de toate categoriile demografice sunt susceptibile la violență în familie, există însă condiții specifice care fac femeile să experimenteze violența mai frecvent și mai grav. Statutul socio-economic scăzut este determinat de multiple cauze, cum ar fi sărăcia, nivelul scăzut de educație sau chiar absența acesteia, lipsa propriei locuințe, venituri mici sau copiii cu dizabilități. Astfel, proiectul își propune să ajute femeile ce au depășit perioada de criză să inițieze sau să dezvolte o afacere, să urmeze cursuri de specializare sau profesionalizare cu scopul de a depăși vulnerabilitatea economică.