Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

PROIECTE ÎN DERULARE

sponsor

Perioada de implementare:

Octombrie 2020 – Iunie 2022

Titlul proiectul: „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”

Scopul proiectului:  Implicarea CDF se va axa pe îmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele violenței în familie. Intervențiile CDF vor fi multiaspectuale și se vor axa pe: valorificarea expertizei și a bunelor practici internaționale în domeniul medicinii legale în partea ce ține de interacțiunea sistemului de medicină legală cu victimele; documentarea cazurilor de violență în familie; elaborarea procedurilor interne de intervenție a medicilor legiști în cazurile de violență în familie; inițierea  procedurii de revizuire a Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravității vătămărilor corporale.

O altă componentă a intervenției CDF ține de identificarea, validarea și compararea practicilor de intervenție coordonată a actorilor din sectorul justiției în cazurile de violență în familie. Vor fi analizate aspecte legate de cooperarea între actorii din sectorul justiției în raioanele Comrat, Cimișlia, Criuleni și Soroca. În baza analizei vor fi formulate o serie de recomandări menite să asigure o coordonare mai eficientă a intervenției organelor de drept.

sponsor

Perioada de implementare:

Septembrie 2021 – Decembrie 2022

Titlul proiectului – „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen”

Scopul proiectului: Centrul de Drept al Femeilor și Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova implementează Proiectul „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” prin care vor contribui la dezvoltarea a 5 programe de abilitare economică de scară mică în parteneriat cu autoritățile publice, prestatorii de servicii, și alte părți interesate din raioanele Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și Ștefan-Vodă; consolidarea capacităților reprezentanților instituțiilor publice pentru a oferi un ciclu complet de sprijin pentru a asigura abilitarea economică a supraviețuitoarelor și integrarea lor pe piața muncii; consolidarea mecanismelor de coordonare și cooperare dintre autoritățile publice și alți actori în domeniul ocupării forței de muncă.

sponsor

Perioada de implementare:

Septembrie 2021 – Decembrie 2022

Titlul proiectului – „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen”

Scopul proiectului: Centrul de Drept al Femeilor și Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova implementează Proiectul „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” prin care vor contribui la dezvoltarea a 5 programe de abilitare economică de scară mică în parteneriat cu autoritățile publice, prestatorii de servicii, și alte părți interesate din raioanele Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și Ștefan-Vodă; consolidarea capacităților reprezentanților instituțiilor publice pentru a oferi un ciclu complet de sprijin pentru a asigura abilitarea economică a supraviețuitoarelor și integrarea lor pe piața muncii; consolidarea mecanismelor de coordonare și cooperare dintre autoritățile publice și alți actori în domeniul ocupării forței de muncă.

sponsor

Perioada de implementare:

Octombrie 2021 – Decembrie 2022

Titlul proiectului: „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade)

Scopul proiectului: Dezvoltarea și consolidarea capacitățile Platformei femeilor antreprenoare de pe malul stâng al Nistrului prin interacțiune și colaborare cu partenerii de pe malul drept – Centrul de Drept ale Femeilor și IT Club, Digital Park. Activitățile se vor axa pe evaluarea necesităților de instruire în domeniul IT ale membrelor Platformei, organizarea de instruiri și coaching în vederea sporirii cunoștințelor lor digitale și reprofilării în domeniul IT, schimbul de experiență cu privire la desfășurarea ședințelor de lobbying cu reprezentanții autorităților publice în vederea promovării drepturilor și intereselor femeilor antreprenoare, elaborarea de documente de politici privind modificarea legislației fiscale.