Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Специализированная помощь – 080080000 (звонок бесплатный)

Политика конфиденциальности

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare CDF), este o organizație obștească apolitică, necomercială, care activează în baza statutului înregistrat pe data de 10 decembrie 2009 cu nr. 4455.  

CDF poate colecta și prelucra datele personale ale Dumneavoastră când donați sau vă implicați în acțiunile/evenimentele organizate de CDF.

Obiectivul procedurii

În această informare, explicăm modul în care procesăm, colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când intrați în contact cu CDF.

Acest document și procedura inclusă au rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal al Republicii Moldova.

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm (de ex., nume, prenume, email, telefon etc.) și modul în care le colectăm pot varia în funcție de felul în care interacționați cu CDF: de ex., ca donator existent sau potențial, ca voluntar, ca și consultant, ca parte a unui contract de sponsorizare/mecenat, etc., prin intermediul unor date pe care le-am obținut de la o terță parte conform legii și care are permisiunea de a face schimb de informații cu noi (de ex., prin intermediul companiei cu care aveți o relație contractuală de angajat/colaborator/consultant etc, în cazul în care organizăm o acțiune în colaborare cu respectiva companie etc).

În contextul în care participați sau confirmați participarea la acțiuni/evenimente organizate de CDF, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „date personale”):

 • numele și prenumele (când donați sau participați la evenimentele organizate de noi);
 • adresa de corespondență (când participați la evenimentele organizate de noi);
 • adresa de e-mail (când donați sau participați la evenimentele organizate de noi);
 • numărul de telefon (când donați sau participați la evenimentele organizate de noi);
 • imaginea dumneavoastră din fotografiile efectuate în cadrul desfășurării acțiunilor/evenimentelor (când participați la evenimentele organizate de noi);

Când este posibil să colectăm date cu caracter personal?

Este posibil să colectăm date cu caracter personal atunci când:

 • inițiați și/sau finalizați o donație către CDF (online prin card bancar, prin transfer bancar);
 • vă înregistrați ca participant și/sau participați la evenimentele/acțiunile organizate de CDF sau pentru CDF;
 • vă abonați la buletine informative;
 • ne contactați prin diverse canale sau ne solicitați informații în legătură cu programele, acțiunile si evenimentele CDF;
 • ați acordat permisiunea altora, cum ar fi, de exemplu, partenerii noștri, voluntarii sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • atunci când datele dvs cu caracter personal sunt publice și pot fi folosite.

De ce este necesară prelucrarea acestor categorii de date?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, de exemplu:

 • pentru a furniza informații cu privire la destinația donațiilor primite din partea dumneavoastră;
 • pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare în legătură cu activitățile dumneavoastră (participarea la un eveniment) și interacțiunea cu CDF;

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu CDF (de ex., de sponsorizare, de voluntariat, de donații lunare etc), pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră, dacă vi l-ați manifestat în acest sens.

CDF prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă contacta, confirma și înregistra participarea dumneavoastră la acțiuni/evenimente organizate de CDF.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele cu caracter personal?

CDF va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile de CDF. La cerere, puteți obține informații suplimentare despre termenele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cu cine împărtășim datele cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CDF poate dezvălui datele dumneavoastră către, de exemplu, parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină CDF în desfășurarea obiectivelor sale și/sau ale activităților sau evenimentelor la care participați sau confirmați participarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: puteți obține oricând de la CDF confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: 

-scopul;

-categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

-destinatarii datelor;

-existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

Dreptul de rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;

Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: 

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;

-v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi -nu le mai putem prelucra în baza altor temeiuri legale;

-datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

-datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante; 

Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;

Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Fundației, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;

Drepturile aferente deciziilor automate: veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automate care se iau cu privire la dumneavoastră. În special, veți avea dreptul: 

să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată;

să solicitați o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane;

să contestați decizia automatizată.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP)

MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48; tel.: (022) 820 801; email: centru@datepersonale.md

Pentru exercitarea drepturilor menționate în prezenta procedură, pentru orice fel de întrebări sau lămuriri suplimentare despre aceasta sau dacă doriți să vă exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

Adresa: MD-2009; mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 76

Orele de lucru: 08.00 – 17.00

Email: office@cdf.md

Numere de contact: 022 811 999