Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Специализированная помощь – 080080000 (звонок бесплатный)

Условия и положения

Introducere

Procesarea cardului în scopul donării de fonduri pentru activitățile A.O Centrul de Drept al Femeilor (în continuare CDF), prin intermediul site-ului nostru web www.cdf.md,  implică acceptarea prezentelor termeni și condiții.

Acceptarea operației presupune că termenii și condițiile au fost citite și acceptate.

Prin donații către CDF contribuiți direct la programul de asistenta specializata al CDF care acordă asitență holistică inclusiv aistență juridică, psihologică, socială și economică, femeilor (și copiilor acestora), care sunt victime ale vioelnței în familie și violenței împotriva femeilor și altor categorii de femei aflate în dificultate (inclusiv refugiate/ți)

Noțiuni generale

Site-ul web www.cdf.md, numit în continuare „Site”, este proprietatea CDF, cu sediul în Republica Moldova, Chișinău, str. M. Kogălniceanu 76, cod fiscal 1009620003366.

Platforma „E-commerce” conectată la site-ul nostru web www.cdf.md  este destinată colectării de fonduri pentru activitățile de binefacere și campaniile sociale orientate către grpurile de beneficari cu care lucrează  CDF.

Orice persoană fizică sau juridică care alege să susțină prin donații activitatea CDF, acționează în calitate de donator. În acest sens, poate fi necesară procesarea cardului bancar deținut de donator.

Atunci când o persoană face o donație, apare un acord nescris cu CDF, care va fi beneficiarul acestei donații. Prezentele prevederi guvernează activitatea ambelor părți ale acordului și sunt prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la donații.

Obligații

CDF are obligația de a asigura buna funcționare a platformei de donații și de a utiliza fondurile colectate conform scopurilor declarate. 

La solicitarea donatorului, CDF se obligă să informeze cu privire la utilizarea fondurilor.

CDF nu va folosi datele participanților la această campanie pentru un alt scop decât cel declarat.

Proprietatea intelectuală

Întregul conținut al Site-ului (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date) este proprietatea CDF și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Confidențialitatea informațiilor

Datele introduse pe site vor fi folosite doar în contextul facilitării donațiilor. CDF nu va utiliza informațiile în alte scopuri, decât cele declarate. Datele oferite de donator nu vor fi puse la dispoziția niciunei persoane fizice, juridice sau instituții, decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept să verifice tranzacțiile sau în alte cazuri prevăzute de lege și în conformitate cu procedurile stabilite de aceste legi.

Donațiile

Donațiile prin  card bancar (VISA și/sau MASTERCARD) se fac prin serviciul de procesare donații online.

În cazul în care valuta cardului și valuta donației nu va coincide, atunci conversia se va face conform regulilor emitentului cardului.

Valoarea donației selectată este costul net care va fi plătit de utilizator, fără nicio taxă suplimentară.

Banii donați vor ajunge direct în contul CDF, care are un contract cu procesatorul de plăți.

De asemenea, pot fi efectuate donații prin depunerea mijloacelor bănești la sediile băncilor sau alte instituții care procesează plăți, utilizând datele bancare ale organizației.

Politica de returnare a donațiilor

Donațiile pot fi returnate în termen de 30 de zile calendaristice în baza unei solicitări în mod expres din partea donatorului. În acest caz, donatorul va trimite, în termen de maxim 30 de zile calendaristice din momentul în care a fost efectuată donația, o cerere scrisă către CDF în care va cere în mod expres returnarea sumei donate. Donatorul va atașa la cerere dovada donării sumei de bani prin intermediul platformei “E-commerce”, conectată la site-ul nostru web www.cdf.md.

Cererea de returnare a donațiilor și dovada donării va fi expediată prin poștă electronică, la adresa: office@cdf.md, sau prin poștă, la adresa: str. M.Kogălniceanu 76, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: (+373) 22 811 999.

Dispute și conflicte

Tentativele de acces neautorizat pe platforma E-commerce conectată la site-ul nostru și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Eventualele litigii, divergențe sau pretenții rezultate în urma donațiilor vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, disputa va fi soluționată în instanțele de judecată din Republica Moldova.

Termenii și condițiile generale sunt considerate a fi cunoscute și acceptate de către donator în momentul efectuării donației.

CDF își rezervă dreptul de a ajusta Termenii și Condițiile în scopul facilitării donațiilor sau pentru a racorda procedurile în conformitate cu legislația în vigoare fără aviz prealabil.

Durata

Durata prezentului document este nedeterminată. Termenii și condițiile intră în vigoare în momentul publicării.

Contacte

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea site-ului şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări, ne puteţi contacta la adresa de email office@cdf.md sau să lăsați un mesaj AICI.