Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Специализированная помощь – 080080000 (звонок бесплатный)

31 de specialiști din domeniul sănătății au fost instruiți de către Centrul de Drept al Femeilor pentru a deveni formatori în domeniul violenței în familie

Pe 30 noiembrie – 1 decembrie 2015 Centrul de Drept al Femeilor,  în parteneriat cu Ministerul Sănătății, a organizat Cursul de Formare a formatorilor “Rolul sistemului de sănătate în soluționarea cazurilor de violență față de femei și a violenței în familie”.

Cursul face parte din activitățile proiectului „Consolidarea răspunsului specialiștilor din domeniul sănătății la violența în bază de gen” implementat de către Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și susținerea UNFPA, Ambasadei Austriei, Misiunii OSCE în Moldova, UNDP și a Fundației OAK și a fost susținut de Maria Rösslhumer, director executiv al Asociației Adăposturilor Autonome pentru Femei din Austria și a Rețelei Europene Femeile împotriva Violenței în Europa (WAVE) și Andrea Berzlanovich, medic legist din Austria, experți notorii în domeniul gender și violență.

Sectorul de sănătate are un rol major în soluționarea  actelor de violență în familie dat fiind faptul că profesioniștii din domeniul sănătății sunt primii în contact cu victimele și pot juca un rol important în informarea și referirea victimelor. Medicii legiști, asigură documentarea cu precizie a leziunilor stabilesc circumstanțele faptei, rapoartele lor reprezentând un mijloc de probă pentru responsabilizarea agresorului.

Necesitatea sensibilizării medicilor și instruirii acestora a fost identificată ca urmare a identificării lacunelor și deficiențelor din sistemul de sănătate cu referire la cazurile de violență în familie și anume, tratamentul discriminatoriu al medicilor legiști față de victimele violenței în familie în raport cu alte infracțiuni, atitudinea tolerantă  față de violență în familie, cunoștințele insuficiente a specialiștilor din localitățile rurale, etc.

Scopul cursului este de  pregăti echipe de formatori naționali care ulterior vor elabora un curriculum pentru pregătirea specialiștilor din domeniul sănătății și vor instrui alți medici în vederea asigurării unui răspuns prompt și eficient la cazurile de violență în bază de gen.

Formarea de formatori care ulterior instruiesc alți specialiști în domeniul violenței în familie face parte din bunele practici ale Centrului de Drept al Femeilor. Anterior, Centrul a pregătit  o echipă de formatori din rîndurile judecătorilor și procurorilor care au instruit alți 152 de judecători și procurori din Republica Moldova în domeniul violenței în familie și față de femei.

Другие новости

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Узнать больше