Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Специализированная помощь – 080080000 (звонок бесплатный)

Centrul de Drept al Femeilor și alte 15 organizații non-guvernamentale, membrii ai Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” și-au exprimat dezacordul față de abordarea jurnalistică a cazului de viol al unei minore

 DECLARAȚIE

 

Noi, membrii  Coaliției Naționale”Viața fără violență în familie” ne exprimăm îngrijorarea și  dezacordul faţă de modul în care a fost abordat cazul violului de la Orhei (Pavel Păduraru, „Violul de la Orhei, o farsă inventată de societatea civilă”, Timpul, nr. 6 din 19.02.2016).

Considerăm că abordarea unilaterală și superficială a cazului și întregul conţinut al publicaţiei, care nu este bazată pe studierea atentă și echidistantă a tuturor detaliilor, denotă o gravă prejudecată față de victimele violului, de genul „ce-o căutat aceea o găsit”. 

Autorul a încercat să ne spună cât de depravată este fata dar a omis să spună că ea este minoră și că are dreptul la protecție specială în baza legii. Mai mult decât atât, articolul denotă o ignoranță acerbă a principiilor de relatare a informațiilor într-o manieră onestă, echilibrată și numai după ce s-au făcut demersuri pentru verificarea lor.

Autorul articolului în loc să abordeze obiectiv problema stereotipurilor în societatea noastră, de fapt este apărătorul acestora. Acest lucru este și mai grav în condițiile în care în societate, circa 42 % dintre bărbați, consideră că dacă o femeie este violată înseamnă că ea a determinat această situație, iar 34 de % dintre bărbați consideră că dacă victima este ușuratică sau are o reputație proastă atunci nu se consideră viol (conform  datelor din Studiului național ”Bărbații și eglitatea de gen în Republica Moldova” decembrie 2015).

Ne întrebăm dacă totuși rolul mass-media este de a relata obiectiv asupra unor evenimente în interes public, iar rolul jurnalistului este de a servi interesului public conform propriei sale conștiințe și în acord cu principiile Codului Deontologic și a legislației Republici  Moldova.

Amintim că, conform Codului Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, jurnalistul este dator să respecte dreptul la viaţă privată şi demnitate al persoanelor și să relateze despre comportamentul privat al unei persoane private doar dacă acest comportament tulbură ordinea publică sau încalcă drepturile altor persoane. În acest context, facem referire la obligația de a respecta prevederile privind ocrotirea drepturilor copiilor, asa cum sunt reglementate de Convenția ONU privind Drepturile Copilului, Convenția Europeană privind Drepturile Omului și Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Violență față de Femei.

Considerăm că articolul este denigratoriu și la adresa societății civile, bazat pe stereotipuri și prejudecăți. Însuşi titlul articolului, care învinuieşte gratuit societatea civilă că ar fi inventat „o farsă” este un fals. Subiectul articolului este infracțiunea de viol a unei minore, prevăzută de Codul penal al Republicii Moldova, care se află în continuare în proces de examinare. De fapt, doar datorită implicării societății civile pe acest caz a fost sensibilizată opinia publică, iar minora a beneficiat de asistență juridică calificată din partea unei organizații non-guvernamentale.

În concluzie, considerăm că publicul a fost dezinformat prin relatarea eronată a cazului care implica violul unei minore.

Semnatarii acestei Declarații cer publicarea acesteia în ziarul Timpul, în următoarea ediție, cu prezentarea scuzelor de rigoare față de societatea civilă și victimă.

Другие новости

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Узнать больше