Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Специализированная помощь – 080080000 (звонок бесплатный)

Noi proceduri de intervenţie în cazurile de violenţă în bază de gen au fost prezentate în cadrul unui atelier de lucru regional

CHIȘINĂU, 18 noiembrie 2016 – Un set de Standarde Globale și Servicii Esențiale destinate femeilor și fetelor supuse violenței şi un pachet de Proceduri Standard de Operarecu privire la violența în baza de gen au fost prezentate şi discutate astăzi, 18 noiembrie 2016, în cadrul unui atelier de lucru regional, organizat de Centrul de Drept al Femeilor (CDF).

Scopul acestui atelier este de a familiariza partenerii strategici ai CDF cu cele două pachete de instrumente regionale si globale privind intervenţia în cazurile de violenţă de gen.

Viorica Dumbrăveanu, viceministra Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a menționat importanța cooperării și conlucrării inter-instituționale și multe-disciplinare în procesul de prevenire și combatere a fenomenului violenței. ”Eficiența soluționării cazurilor de violență în bază de gen și a violenței în familie depinde în mare măsură de coordonarea intervențiilor și cooperarea strânsă dintre specialiștii care sunt în contact cu victima”, a subliniat viceministra.

Participanţii la atelierul de lucru au revizuit provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova şi au convenit asupra priorităților, etapelor și responsabilităților ce revin fiecărei instituţii în procesul de elaborare a noilor instrucțiuni. „Ne dorim să lansăm discuţii privind ajustarea la contextul naţional a acestor proceduri şi să formulăm o serie de recomandări pentru implementarea reuşită a modelului de intervenţie multe-sectorial”, a declarat Angelina Zaporojan-Pîrgari, președinta Centrului de Drept al Femeilor, în cadrul atelierului  de lucru. În aceeaşi ordine de idei, Reprezentanta de țară UNFPA Rita Columbia a declarat că acest atelier face parte dintr-un program al Organizației Națiunilor Unite, fiind sprijinit de mai multe agenții precum: UNFPA, OMS, PNUD, UN Women, UNODC; ceea ce reprezintă un exemplu de colaborare multi-sectorială. ”Prin acest tip de ateliere putem prezenta experiența regională în abordarea și prevenirea fenomenului violenței în bază de gen şi să încurajăm utilizarea instrumente relevante pentru Republica Moldova pentru a putea interveni prompt şi eficient în cazurile de abuz”.

De menţionat că la 28 iulie, 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o noua lege prin care au fost  introduse modificări la mecanismul de răspuns la cazurile de violență în familie, iar prin intermediul acestui atelier au fost sprijinite eforturile ministerelor-cheie, Ministerului Muncii Protecției Sociale și a Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și a societății civile în demararea procesului de revizuire a instrucțiunilor existente la nivel național în baza Procedurilor Standard de Operare Regionale.

Pentru informații suplimentare puteţi contacta: Diana Pinzari – consultant comunicare Centrul de Drept al Femeilor; tel. 069577542; email: dianapinzari@hotmail.com;

Site-ul organizaţiei – www.cdf.mdStr. Sfatul Ţării 27, oficiul 11; Tel./Fax: 022 237 306 / 068 855 050

Другие новости

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Узнать больше