Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Специализированная помощь – 080080000 (звонок бесплатный)

O mai bună protecție pentru victimele violenței oriunde în UE

Comisia Europeană – Comunicat de presă

 

O mai bună protecție pentru victimele violenței oriunde în UE

 

Bruxelles, 09 ianuarie 2015

 

Începând cu duminica aceasta, victimele violenței – în special cele care au fost afectate de violența domestică sau de hărțuire – își vor putea asigura o protecție mai bună în orice stat membru al UE. Datorită noilor norme, ordinele de restricție, de protecție și de interdicție emise într-un stat membru pot fi de acum recunoscute rapid și ușor în UE, prin simpla certificare.

„Drepturile victimelor violenței vor fi garantate de acum și în afara țării acestora, oriunde s-ar afla în Europa”, a declarat Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Se estimează că, în UE, o femeie din trei se confruntă cu violența într-un anumit moment al vieții sale și, din păcate, cel mai adesea această violență fizică provine de la o persoană apropiată, cum ar fi partenerul acesteia.”

Un cetățean care a suferit de pe urma violenței în familie va putea de acum să se simtă în siguranță atunci când călătorește în afara țării sale de origine, prin simpla transferare a ordinului care îl protejează împotriva autorului infracțiunii. Anterior, pentru a obține recunoașterea în alte state membre ale UE protecției, victimele erau nevoite să treacă prin proceduri complexe și să inițieze o procedură de certificare separată în fiecare țară. În prezent, aceste ordine de protecție vor fi recunoscute cu ușurință în orice stat membru al UE, ceea ce înseamnă că un cetățean care a fost victima violenței poate călători fără a fi nevoit să parcurgă proceduri împovărătoare.

„Datorită noii proceduri, femeile sau bărbații care sunt victime ale violenței vor putea beneficia de protecția pe care o merită și își vor putea continua viața. Aceștia vor putea alege să trăiască într-un alt stat membru sau să călătorească în vacanță fără a se teme pentru siguranța lor”, a adăugat VěraJourová.

Noul mecanism este alcătuit din două instrumente distincte: Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilăși Directiva privind ordinul european de protecție.Împreună, cele două instrumente vor garanta că toate victimele violenței au posibilitatea de obține recunoașterea în orice stat membru al UE a ordinelor de protecție de care beneficiază. Mecanismele reflectă diferențele dintre măsurile de protecție naționale ale statelor membre, care pot fi de natură civilă, penală sau administrativă. Normele vor asigura, împreună, libera circulație a celor mai comune tipuri de măsuri de protecție din UE.

 

Este nevoie de mai mult sprijin pentru victime

Necesitatea de a sprijini și proteja victimele este argumentată de un raport publicat astăzi de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), care concluzionează că în UE sunt necesare servicii desprijinire a victimelor cu orientare mai precisă. În pofida progreselor înregistrate, în multe state membre serviciile de sprijinire a victimelor continuă să se confrunte cu provocări. Printre propunerile concrete de îmbunătățire se numără asigurarea accesului victimelor la servicii de sprijin precis orientate – inclusiv sprijin și consiliere în cazul traumelor, eliminarea obstacolelor birocratice din calea obținerii de asistență juridică pentru victime și asigurarea faptului că persoanele au informații despre drepturile de care beneficiază și serviciile aflate la dispoziția lor.

Comisia Europeană se angajează să îmbunătățească drepturile celor 75 de milioane de persoane care cad victimă infracțiunilor în fiecare an. În 2012 a fost adoptată o directivă a UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității în întreaga UE (IP/12/1066) care va deveni obligatorie pentru statele membre până la 16 noiembrie 2015. Prin măsuri precum ordinele de protecție la nivelul întregii UE, care se aplică începând de duminică, precum și prin drepturile minime pentru victime, Comisia Europeană acționează în vederea consolidării drepturilor persoanelor care cad victimă infracțiunilor, indiferent de unde ar proveni acestea și de locul din UE în care ar fi săvârșită infracțiunea.

 

Context

Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, care completează Directiva privind ordinul european de protecție adoptată în decembrie 2011, a primit sprijinul Parlamentului European în mai 2013 (MEMO/13/449) și al miniștrilor de resort în cadrul Consiliului „Justiție” în iunie 2013 (IP/13/510). Ambele instrumente intră în vigoare la 11 ianuarie

Pentru a consolida măsurile existente la nivel național și la nivelul UE cu privire la drepturile victimelor, Comisia Europeană a propus, la 18 mai 2011, un pachet de măsuri (IP/11/585) menite să asigure un nivel minim de drepturi, sprijin și protecție pentru victimele de pe întreg teritoriul UE. Acest pachet cuprindea Directiva privind drepturile victimelor, Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă și o comunicare în care se prezentau măsuri prezente și viitoare întreprinse de Comisie în privința victimelor.

 

Pentru mai multe informații

–  Raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE: https://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support

–  Europa – drepturile victimelor: http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm

–  Fișă informativă – „Măsuri întreprinse de Comisia Europeană în vederea combaterii violenței împotriva femeilor”: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_vaw_en.pdf

–  Fișă informativă – „Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE” realizată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) – martie 2014: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-results-factsheet

–  Pagina de internet a Věrei Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

–  Urmăriți activitatea comisarului pe Twitter: @VeraJourova

–  Urmăriți politica UE în materie de justiție pe Twitter: @EU_Justice

 

 Persoane de contact pentru presă

Melanie VOIN(+ 32 2 295 86 59)

Christian WIGAND(+ 32 2 296 22 53)

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Directla numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Другие новости

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Узнать больше