Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Специализированная помощь – 080080000 (звонок бесплатный)

Un atelier inovativ „Abordarea transformatoare în domeniul gender, în baza Studiului ”Bărbații și Egalitatea de Gen în Republica Moldova.”

În perioada 3 – 4 februarie 2016 Centrul de Drept al Femeilor, în comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și susținerea financiară a Fundației OAK au organizat atelierul ”Abordarea transformatoare în domeniul gender în baza Studiului ”Bărbații și Egalitatea de Gen în Republica Moldova.”. Atelierul vine ca urmare a  lansării de către Centrul Drept al Femeilor și Centrul de Investigații Sociologice ”SocioPolis” a Studiului ”Bărbații și Egalitatea de Gen în Republica Moldova” care a identificat mari discrepanțe în percepția egalității de gen în special a bărbaților, dar și a femeilor. Printre principalele constatări ale Studiului sunt: doar fiecare al patrulea tată se implică în îngrijirea copiilor zilnic; circa 90% dintre bărbați și 80% dintre femei consideră că pentru o femeie, cel mai important este de a avea grijă de casă și a găti pentru familia ei; circa 27% dintre bărbați și 17,5% dintre femei consideră că o femeie trebuie să tolereze violența pentru a-și păstra familia. În calitate experți străini au participat dna Jane Kato-Wallace (Promundo) și John Crownover (Care International) care au o experiență bogată în domeniul asigurării egalității de gen și implicării bărbaților și băieților în prevenirea și combaterea violenței. Potrivit dnei Kato-Wallace ”Implicarea bărbaților și promovarea rolului de tată este o cale pozitivă de a stopa transferul dintre generaţii a violenţei şi promovarea transferului de grijă de la o generaţie la alta. Bărbații nu sunt violenți din fire, ei pot să prevină și să înfrunte violența pentru că violența este un comportament învățat. Astfel egalarea perspectivei de gen este posibilă prin sensibilizare, implicare și promovarea unor practici pozitive.”

La atelier au participat reprezentanții autorităților publice și societății civile implicați în procesul de elaborare a unei noi Strategii privind Egalitatea de Gen în Republica Moldova 2016-2020. Participanții vor elabora, în baza bunelor practici internaționale și a experienței Republicii Moldova în domeniul egalității de gen, un set de recomandări pentru proiectul noii Strategii privind Egalitatea de Gen care va aborda domeniul gender într-un mod transformativ și se va axa prioritar pe măsurile  de implicare a bărbaților în procesul de promovare a egalității de gen.

Sumarul Studiului ”Bărbații și Egalitatea de Gen în Republica Moldova”poate fi accesat pe pagina web a Centrului de Drept al Femeilor:

 http://cdf.md/rom/resources/sumarul-studiului-images-barbatii-si-egalitatea-de-gen-in-republica-moldova

Другие новости

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Конкурс по отбору местных лидеров: женщин и мужчин в рамках проекта «Расширение прав и возможностей женщин, местных сообществ и беженцев в Молдове»

Узнать больше