Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Legal counselling - 080080000 (free call)

Bărbații și Egalitatea de Gen, în prim-planul unui sondaj lansat de Centrul de Drept al Femeilor

Bărbații și Egalitatea de Gen, în prim-planul unui sondaj lansat  de Centrul de Drept al Femeilor

Organizaţii-lider în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi s-au întrunit la 03 februarie 2014, în cadrul ședinței Grupului Consultativ pentru a ajusta la contextul național conceptul Sondajului internațional privind Bărbații și Egalitatea de Gen în Republica Moldova (IMAGES)  care va permite intervievarea a  1500 de bărbați și 500 de femei.

Grupul Consultativ reunește reprezentanți din cadrul Parlamentului RM,  Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, organizații internaționale, UN Women, OSCE, organizațiii din sectorul asociativ, Centrul de Drept al Femeilor, Asociația Promo-LEX, Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, Centrul de Informații „GENDERDOC-M”, Centul de Asistență și Protecție a Victimelor și Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Asociația Împotriva Violenței ”Casa Mărioarei”,  Gender-Centru și organizația responsabilă de  implementarea studiului Centrul de Investigații și Consultanță ”Sociopolis”.

Sondajul dat este realizat cu sprijinul Fundației OAK și face parte din activitățile Centrului de Drept al Femeilor şi partenerilor săi pentru promovarea egalității de şanse pentru femei şi bărbaţi.

În cadrul Sondajului urmează a fi aplicat un chestionar detaliat și comprehensiv cu întrebări adresate bărbaților din Republica Moldova referitor la rolul și implicarea bărbatului în viața de familie, inclusiv implicarea taților în creșterea și educația copiilor, rolul femeii în familie și societate, relația dintre femei și bărbați, sănătatea femeii și a bărbatului și calitatea vieții, diversitatea sexuală, egalitatea de gen, fenomenul violenței în familie, etc.

În cadrul chestionarului vor fi explorate ideile bărbaților referitor la politici și schimbările necesare în politicile existente și vor fi identificați factorii care pot explica comportamentul bărbaților în viața lor de familie și relațiile intime, inclusiv experiențele din copilărie legate de violență, egalitatea de gen din familie, stres, migrație, șomaj, etc.

„Sondajul va  permite evaluarea atitudinii și practicilor  bărbaților și femeilor din Republica Moldova față de egalitatea de gen, în scopul de a informa, conduce și monitoriza dezvoltarea politicilor întru promovarea egalității de gen prin implicarea femeilor și bărbaților” a declarat Președintele Centrului de Drept al Femeilor, Angelina Zaporojan-Pîrgari, în cadrul ședinței și a salutat implicarea activă a  membrilor Grupului Consultativ.

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație non-guvernamentală care a fost înființată de femei-juriste din Republica Moldova pentru a asigura că perspectiva de gen este prezentă atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru egalitatea de statut pentru femei și bărbați în viața publică și în cadrul familiei.

Other News

Fatality review report on cases of domestic violence resulting in victims’ death or severe harm to bodily integrity in 2022 in the Republic of Moldova

Fatality review report on cases of domestic violence resulting in victims’ death or severe harm to bodily integrity in 2022 in the Republic of Moldova

View More
Launch of the new project ”Empowering Women, Local Communities, and Refugees in Moldova”

Launch of the new project ”Empowering Women, Local Communities, and Refugees in Moldova”

View More
Introducing Gender Equality Initiatives in Moldova: From Idea to Action – Workshop on Project Proposal Writing in the Field of Gender Equality with the Participation of Local Agents of Change

Introducing Gender Equality Initiatives in Moldova: From Idea to Action – Workshop on Project Proposal Writing in the Field of Gender Equality with the Participation of Local Agents of Change

View More
Training on gender equality within the project “Empowering women, local communities and refugees in Moldova”

Training on gender equality within the project “Empowering women, local communities and refugees in Moldova”

View More