Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Legal counselling - 080080000 (free call)

Lansarea Raportului CHAVIO

Încă un pas înainte pentru combaterea violenței împotriva femeilor!

Parlamentul Republicii Moldova, în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Ambasada Austriei în Republica Moldova a organizat ieri ( 5.12.2013) masă rotundă specializată organizată pentru reprezentanții Guvernului, organizațiile non-guvernamentale și internaționale, care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor cu tematica:

“Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) și importanța ratificării acesteia de către Republica Moldova”.

Republica Moldova, cu sprijinul comunității internaționale și-a luat angajamentul de a promova egalitatea de gen și a întreprins măsuri concrete, inclusiv la nivel legislativ, pentru stabilirea unui mediu favorabil pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Pînă în prezent s-au înregistrat rezultate semnificative la acest capitol , cum ar fi ratificarea în iulie 1994 a Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), iar în februarie 2006 a Protocolului Opțional CEDAW . Mai mult ca atît, statul a întreprins acțiuni specifice în domeniul egalității de gen și prevenirii violenței prin aprobarea Legii cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați și a Programului național de asigurare a egalității de gen pentru perioada 2010-2015 (2009), adoptarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (2005), Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (2008), precum și adoptarea amendamentelor la Codul penal și civil (2002).

Recent adoptată de către Consiliul Europei (aprilie 2011), Convenția de la Istanbul/CAHVIO este primul instrument juridic obligatoriu la nivel global care creează un cadru legal cuprinzător pentru a preveni violența, pentru a proteja victimele și pentru a pune capăt impunității agresorilor. Acesta definește și incriminează diferitele forme de violență împotriva femeilor, inclusiv căsătoria forțată, urmărirea, violență fizică și psihică, precum și violența sexuală. Semnarea convenției reflectă angajamentele continue ale țării de a lupta împotriva violenței împotriva femeilor și fetelor, inclusiv prin asigurarea unui cadru legal adecvat. Până în prezent, convenția a fost ratificată de către 8 țări (Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Italia, Muntenegru, Portugalia, Serbia și Turcia) și semnat de 32 de state (inclusiv Ucraina , Italia , Serbia , Turcia , și altele).

UN Women, în parteneriat cu Ministerul Muncii , Protecției Sociale și Familiei susține crearea unui mediu favorabil pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor și a finalizat recent un raport cu privire la compatibilitatea legislației naționale cu Convenția de la Istanbul, executat de către organizația non-guvernamentală Centrul de Drept al Femeilor din Republica Moldova. Suplimentar, acest raport include și un set de propuneri de amendamente la actele legislative relevante, cu scopul de a promova și pleda pentru semnarea și ratificarea Convenției de către Republica Moldova.

Pe de altă parte, Ambasada Austriei în Republica Moldova aduce expertiză în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor și cu privire la procesul de ratificare a Convenției prin invitarea unui expert austriac, Dna Rosa Logar, care va participa la un șir de evenimente dedicate acestui subiect, inclusiv în cadrul mesei rotunde, care se vor desfășura la Chișinău.

De asemenea, dna Rosa a vizitat și Centrul de Drept al Femeilor / Women’s Law Center, și împreună doamna Angelina Zaporojan-Pîrgari ( președinta asociației) și doamna Eleonora Grosu ( coordonator de program) au împărtășit practicile eficiente pentru combatea violenței în familie care sunt utilizate în ambele țări și au discutat mai multe idei de cooperare pe viitor!

Other News

A National Agency for Preventing and Responding to Violence against Women and Domestic Violence will be created in the Republic of Moldova

A National Agency for Preventing and Responding to Violence against Women and Domestic Violence will be created in the Republic of Moldova

View More
Introducing Gender Equality Initiatives in Moldova: From Idea to Action – Workshop on Project Proposal Writing in the Field of Gender Equality with the Participation of Local Agents of Change

Introducing Gender Equality Initiatives in Moldova: From Idea to Action – Workshop on Project Proposal Writing in the Field of Gender Equality with the Participation of Local Agents of Change

View More
Launch of the new project ”Empowering Women, Local Communities, and Refugees in Moldova”

Launch of the new project ”Empowering Women, Local Communities, and Refugees in Moldova”

View More
Public Appeal: We demand that “femicide” is recognised in the legislation of the Republic of Moldova and all cases of murdered women are investigated thoroughly

Public Appeal: We demand that “femicide” is recognised in the legislation of the Republic of Moldova and all cases of murdered women are investigated thoroughly

View More