Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind recrutarea unui Consultant național pentru elaborarea Standardelor de consiliere psihologică a victimelor violenței în familie

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

Consultantul național va fi responsabil pentru:

Elaborarea Standardelor de consiliere psihologică a victimelor violenței în familie acordate beneficiarelor CDF va fi realizată în perioada 25 septembrie – 25 octombrie 2017.

Calificări și abilități

Procedura de prezentare a dosarului

Toate ofertele trebuie să conțină:

–          Scrisoarea de intenție;

–          CV-ul actualizat;

–          Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 15 septembrie 2017, ora 18.00, în format electronic la adresa de email:office@cdf.mdcu mențiunea “Concurs consultant Standarde de consiliere psihologică” sau pe suport de hârtie pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06.

Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa http://cdf.md/

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Care este impactul Programelor de abilitare economică a femeilor, implementate în Republica Moldova, şi cum poate fi îmbunătățită eficiența lor

Care este impactul Programelor de abilitare economică a femeilor, implementate în Republica Moldova, şi cum poate fi îmbunătățită eficiența lor

Vezi mai mult
Cum protejează statul victimele violenței în familie, violenței sexuale și traficului de ființe umane? Raport de monitorizare a proceselor de judecată.

Cum protejează statul victimele violenței în familie, violenței sexuale și traficului de ființe umane? Raport de monitorizare a proceselor de judecată.

Vezi mai mult
Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) Coordonatoare (Coordonator) de proiect.

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) Coordonatoare (Coordonator) de proiect.

Vezi mai mult
Lecții publice privind violența în familie

Lecții publice privind violența în familie

Vezi mai mult