Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Proiecte în derulare

sponsor

Perioada de implementare:

Iunie 2022 – Septembrie 2023

Titlul proiectului: „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților”

Scopul proiectului: Implicarea responsabilă a comunităților, prin intermediul bibliotecilor, în răspunsul eficient la criza refugiaților: crearea, în cadrul bibliotecilor, a spațiilor sigure pentru persoanele refugiate, în special pentru femei și copii; diverse activități, desfășurate cu participarea femeilor și copiilor din comunitate, în vederea integrării femeilor și copiilor refugiați.

Proiectul este implementat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și cu suportul International Rescue Committee.

sponsor

Perioada de implementare:

Septembrie 2022 – Iulie 2023

Titlul proiectului: „Protecția refugiaților și comunităților gazdă împotriva violenței în bază de gen pe ambele maluri ale râușui Nistru”

Scopul proiectului este promovarea normelor și atitudinilor sociale favorabile pentru a pune capăt violenței în bază de gen în rândul refugiaților și comunităților gazdă de pe ambele maluri ale râului Nistru. Proiectul va derula până în iulie 2023, timp în care ne dorim să ajutăm femeile refugiate să se încadreze mai bine în comunitatea gazdă și să le informăm despre toate serviciile disponibile în comunitate. Ne propunem să identificăm potențiale victime ale violenței în familie și/sau traficului de ființe umane și să le referim la specialiștii care le vor acorda asistență specializată.

Lunar, în 5 biblioteci se vor desfășura diverse activități: cluburi de lectură, proiecții de filme, ateliere de lucru manual, sesiuni informative despre prevenirea și combaterea violenței în familie/traficului, încadrarea în câmpul muncii și alte oportunități de abilitare economică a femeilor, comunicarea asertivă și alte subiecte care prezintă interes pentru participante. Sesiunile informative se vor desfășura cu participarea unui consilier juridic, unui psiholog sau a unui consilier vocațional.

Proiectul „Protecția refugiaților și comunităților gazdă împotriva violenței în bază de gen pe ambele maluri ale râului Nistru”, este finanțat de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și implementat de către Centrul de Drept al Femeilor.