Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Proiecte în derulare

sponsor

Perioada de implementare:

august 2023 –  iulie 2025

Titlul proiectului: „Abilitarea femeilor, comunităților locale și refugiaților în Moldova”

Scopul proiectului este crearea unui mediu pozitiv și durabil pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor, prin construirea de comunități incluzive și prin implicarea în egală măsură a femeilor și bărbaților în identificarea necesităților locale din comunități și oferirea de soluții viabile prin cooperare cu autoritățile locale.

Proiectul va fi dezvoltat prin ateliere de consolidare a capacităților, care ar dota participanții cu abilitățile necesare pentru a identifica și implementa cele mai potrivite și sustenabile inițiative locale care să răspundă nevoilor locale identificate, pe baza principiilor egalității de gen. În plus, proiectul își propune să implice părțile interesate locale și de stat, să asigure sprijinul inițiativelor locale și viabilitatea acestora și să informeze asupra decalajelor identificate, care s-ar transpune în continuare în politicile viitoare de integrare a egalității de gen.

Proiectul este susținut financiar de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF).

sponsor sponsor

Perioada de implementare:

Octombrie 2023 – Decembrie 2025

Titlul proiectului: „Susținerea eforturilor multi-sectoriale de prevenire a violenței împotriva femeilor, prin acordarea unor servicii cuprinzătoare de asistență supraviețuitoarelor, inclusiv prin intermediul programelor de abilitare economică”

Scopul proiectului: abordarea holistică a serviciilor de sprijin în cadrul programelor de scară mică, care vor aduce independență economică beneficiarelor.  În cadrul proiectului peste 300 de femei și fete, în special cele din grupurile excluse, vor beneficia de servicii esențiale, inclusiv de programe de abilitare economică. Proiectul va susține  implementarea a 5 programe de abilitare economică de scară mică, dezvoltate în parteneriat cu autoritățile publice, prestatorii de servicii și alte părți interesate în raioanele Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și Ștefan-Vodă.

Mai multe femei și fete, inclusiv supraviețuitoarele, vor fi informate despre drepturile lor și vor avea acces la serviciile disponibile pentru angajarea în câmpul muncii. Prin programe de abilitare economică vor beneficia de sesiuni de orientare profesională, orientare în afaceri, ore de mentorat și vouchere de sprijin financiar pentru a-și consolida afacerile. Reprezentanții instituțiilor publice și prestatorii de servicii vor fi capacitați să ofere suport prin servicii de coordonare multi-sectoriale, adaptate nevoilor multiple ale victimelor.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, cu susținerea UN Women Moldova si sprijinul financiar al Suediei.