Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Proiecte Instituționale

sponsor

Perioada de implementare:

August 2021 – Aprilie 2023

Mai 2023 – Aprilie 2026

Scopul activităților susținute de Fundația Oak prin intermediul Asociației pentru Relații Comunitare din România (ARC) este de a asigura ca femeile și copiii acestora, care sunt victime sau potențiale victime ale violenței în familie, sunt mai bine protejați de un sistem eficient de prevenire, combatere şi monitorizare a violenței în familie.

sponsor

Perioada de implementare:

Aprilie 2020 – Decembrie 2022

Decembrie 2023- Decembrie 2027

Fondurile din cadrul acestui grant instituțional vor contribui la realizarea activităților de bază incluse în Strategia de dezvoltare organizațională a CDF pentru anii 2019 -2024.

sponsor

Perioada de implementare:

Aprilie 2021 – Martie 2022

Aprilie 2022 – Martie 2025

Fundația The Sigrid Rausting Trust susţine CDF în promovarea egalităţii de gen, la prevenirea și combaterea violenței în bază de gen în RM prin sensibilizarea opiniei publice, consolidarea capacităţilor actorilor în domeniu, oferirea serviciilor holistice de asistenţă şi protecţie a femeilor victime ale violenţei în familie.