Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Proiecte finalizate

sponsor

Prioada de implementare:

Iunie 2018 – Mai 2021

Titlul proiectul: „Eliminarea violenței împotriva femeilor”

Scopul proiectului este de a apropia Republica Moldova de standardele prevăzute în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) prin analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul și asigurarea unui răspuns coordonat la cazurile de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Iulie 2020- Decembrie 2020

Titlul proiectul: „Consolidarea capacităților poliției privind intervenția în cazurile de violența în familie”

Scopul proiectului este de a imbunătăți modul de interventie al politiei în cazurile de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2018 – Decembrie 2020

Titlul proiectul: „Sănătatea sexuală și reproductivă”

Scopul proiectului este de a contribui la asigurarea unei intervenții prompte în cazuri de violență în familie de către ofițerii de poliție, medici și asistenții sociali și de a asigura colectarea datelor privind violența în familie în sistemul de sănătate din Republica Moldova.

În cadrul proiectului vor fi elaborate instrucțiunile sectoriale privind intervenția asistenților sociali și a instituțiilor medico-sanitare în cazuri de violență în familie și evaluați indicatorii statistici privind violența în bază de gen și violența în familie colectați în sistemul de sănătate.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2015 – Decembrie 2019

Titlul proiectul: „Consolidarea capacităților de răspuns a reprezentanților organelor de drept la cazurile de violență în familie în Moldova”

Scopul proiectului: de a spori capacitatea sistemului judiciar de a gestiona efectiv cazurile de violență în baza de gen și de a asigura protecție maximă victimelor violenței în familie și a copiilor lor, astfel încât victimele să beneficieze de căi de atac adecvate, iar infractorii să primească condamnări corespunzătoare.

În această perioadă vor fi organizate traininguri, mese rotunde si activități de sensibilizare atât pentru specialiștii din sistemul de drept cât și pentru publicul larg, cu referire la prevenirea fenomenului de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2019 – Mai 2019

Titlul proiectului – Consolidarea capacităților Coaliției Naționale “Viață fără violență”, cu suportul Fundaţiei Est – Europene, din resursele acordate de Fundația OAK

Scopul proiectului: de a consolida capacitățile Coaliției Naționale ”Viață fără violență” prin evaluarea necesităților acesteia, intocmirea unui raport de evaluare și prezentarea recomandărilor/concluziilor pentru activitățile ulterioare.

Totodată au fost desfășurate o serie de traininguri destinate psihologilor ce activează în organizațiile membre ale Coaliției.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2016 – Decembrie 2018

Titlul proiectul: „Suport Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” pentru a îmbunătăți protecția femeilor și copiilor victime ale violenței în familie”

Scopul proiectului: de a consolida rețeaua prestatorilor de servciii din domeniu, pentru o mai bună coordonare a activităților, pentru a promova o agendă comună de advocacy care vizează reducerea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În altă ordine de idei, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” prin îmbunătățirea mecanismelor de luare a deciziilor, pentru a promova reformele la nivel legislativ și instituțional.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2016 – Decembrie 2018

Titlul proiectul: „IMAGES în Moldova etapa a II-a”

Scopul proiectului: de a consolida rețeaua prestatorilor de servciii din domeniu, pentru o mai bună coordonare a activităților, pentru a promova o agendă comună de advocacy care vizează reducerea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În altă ordine de idei, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” prin îmbunătățirea mecanismelor de luare a deciziilor, pentru a promova reformele la nivel legislativ și instituțional.

sponsor

Perioada de implementare: 

Mai 2017 – Aprilie 2018

Titlul proiectului: „Abilitarea economică a femeilor victime ale violenței în familie”

Scopul proiectului: chiar dacă femeile din toate categoriile demografice sunt susceptibile la violență domestică, există condiții specifice care fac femeile să fie expuse mai frecvent și mai sever la violență în bază de gen. În primul rând, femeile care doresc să părăsească partenerii abuzivi raportează adesea preocupările economice ca fiind o barieră majoră. Statutul socio-economic scăzut este determinat de cauze multiple, cum ar fi sărăcia,  lipsa unei case, veniturile mici sau copiii cu dizabilități. Astfel, proiectul își propune să ajute femeile care au trecut prin criză să inițieze sau să dezvolte o afacere, să urmeze cursuri de specializare pentru a depăși vulnerabilitatea economică.

sponsor

Perioada de implementare: 

Februarie 2017 – Decembrie 2017

Titlul proiectului: „Îmbunătățirea accesului la justiție, asistență juridică și sprijin psihologic pentru femeile aflate în detenție”

Scopul proiectului: de a ajuta femeile aflate în detenție, care au fost victime ale violenței domestice, să cunoască și să își poată revendica drepturile garantate de lege. În același timp, au avut acces la consiliere juridică și psihologică gratuită. În cadrul proiectului, de asemenea, au fost organizate traininguri pentru angajații penitenciarului pe teme ce țin de respectarea drepturilor omului.

sponsor

Perioada de implementare: 

Iulie 2016 – Septembrie 2017

Titlul proiectul: „Consolidarea capacităților naționale privind integrarea drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă în răspunsul sistemului de sănătate la violența de gen”.

Scopul proiectului: de a facilita procesul de coordonare a elaborării Strategiei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie, asigurând o largă consultare și participare a tuturor actorilor relevanți. Totodată, a fost demarat procesul de consultare și preluare a celor mai bune practici, inclusiv din experiența regională, de dezvoltare a Procedurilor Standard de Operare pentru asistenții sociali, medici și ofițeri de poliție, ca parte a răspunsului multisectorial la cazurile de violență în bază de gen.