Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Atelier de instruire pentru prestatorii de servicii în efortul comun de prevenire și combatere a violenței în familie

Chișinău, 2 Aprilie 2014 — Asistenți sociali, juriști și parajuriști, profesioniști din sectorul sănătății și alți prestatori de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie participă, la 2 aprilie 2014, la un atelier de instruire organizat de Centrul de Drept al Femeilor (CDF), cu sprijinul USAID/ROLISP și Fundației OAK.

Instruirea ce reunește 25 participanți reprezentând prestatori de servicii în domeniul violenței în familie și parajuriști se desfășoară în cadrul proiectului „Sporirea accesului la justiție pentru reducerea violenței față de femei în Moldova” și urmează altor câteva ateliere organizate de CFD pentru polițiști, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale etc.

Atelierul cu genericul „Consolidarea capacităților prestatorilor de servicii în domeniul violenței în familie” se axează pe aspecte practice ale fenomenului violenței în familie, printre care portretul psiho-social al victimei și agresorului, particularitățile contactului cu victima violenței în familie, intervenția în cazul femeii victime a violentei în familie, documentarea cazurilor de violență și elaborarea planului de siguranță.

Activitățile proiectului contribuie la consolidarea capacităților diferitelor grupuri de profesioniști pentru a asigura un răspuns coordonat și multidisciplinar la cazurile de violență în familie, prin instruirea juriștilor, asistenților sociali și parajuriștilor din cele opt Centre Maternale în domeniul drepturilor victimelor violenței în familie și remediilor existente în baza legii, inclusiv ordonanța de protecție. Astfel grupurile de profesioniști vor putea oferi la rândul lor informație esențială și sprijin pentru femeile victime ale violenței în familie.

Proiectul implementat de CDF cu sprijinul USAID/ROLISP și OAK contribuie la sporirea cunoașterii prevederilor legislației în domeniul violenței în familie printre femei și familiile lor, comunități, prestatori de servicii și autorități publice. Aceste activități contribuie la o implementare mai eficientă a legii, prin emiterea unui număr sporit de ordonanțe de protecție și asigurarea protecției unui număr mai mare de femei și copii victime ale violenței în familie.

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație non-guvernamentală din Republica Moldova, creată în 2009, de mai multe femei-avocate, angajate în promovarea drepturilor omului pentru femei prin integrarea dimensiunii de gen în procesul de elaborare și implementare a legislației naţionale, inclusiv în răspunsul la fenomenul violenței în familie.

Alte noutăți

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei asistent/ă logistic/ă

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei asistent/ă logistic/ă

Vezi mai mult
O expoziție de haine ale supraviețuitoarelor violenței sexuale a fost lansată la Universitatea de Stat din Moldova

O expoziție de haine ale supraviețuitoarelor violenței sexuale a fost lansată la Universitatea de Stat din Moldova

Vezi mai mult
A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind selectarea unui consultant în domeniul bugetării sensibile la gen pentru analiza programelor bugetare

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind selectarea unui consultant în domeniul bugetării sensibile la gen pentru analiza programelor bugetare

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor a lansat a V-a ediție a Buletinului infomativ CDF

Centrul de Drept al Femeilor a lansat a V-a ediție a Buletinului infomativ CDF

Vezi mai mult