Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Cazurile de violență în familie soldate cu deces este necesar să fie analizate în cadrul unei comisii specializate.

Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Global Rights for Women, SUA, a desfășurat un atelier de bune practici privind crearea și funcționarea comisiei de analiză a cazurilor de deces rezultate din acte de violență în familie. Timp de două zile, experții din SUA, alături de reprezentanții instituțiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova, au analizat bunele practici și posibilitatea constituirii în Republica Moldova a unei comisii de analiză a cazurilor de deces a victimelor violenței în familie.

”Apreciem eforturile Dumneavoastră în examinarea propriului sistem legislativ la nivel național și local, în cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii și societatea civilă și în identificarea pașilor suplimentari necesari pentru protejarea celor mai vulnerabili cetățeni. Acesta este spiritul unei comisii de analiză a cazurilor de deces – în luarea măsurilor pentru a învăța și a îmbunătăți un sistem în modul în care să fie în beneficiul cetățenilor dumneavoastră și pentru a afla mai multe despre aceste infracțiuni și despre victimele lăsate în urmă”, a menționat Martin McDowell, Însărcinatul cu Afaceri a.i al Misiunii Statelor Unite ale Americii la Chișinău.

La nivel internațional, asemenea comisii reprezintă o practică eficientă de a promova cooperarea, comunicarea și coordonarea între instituțiile abilitate în vederea intervenției în cazurile de violență în familie; de a identifica motivele deceselor și lacunele de sistem care nu au asigurat o protecție eficientă a victimelor, precum și soluțiile pentru eliminarea acestor lacune.

“Pe parcursul ultimilor trei ani împreună cu colegile mele am participat și organizat mai multe campanii de informare și sensibilizare în întreaga țară începând cu Soroca și terminand cu Cahul. Am discutat cu sute de femei și cel mai grav mi s-a părut că ele nu se simt în siguranță în propria casa. Susținem inițiativa de creare a acestei comisii și credem că este necesar un mecanism care să examineze sub lupă toate cazurile de violență în familie. Este imperios de a îmbunătăți răspunsul statului, având în vedere complexitatea problemei. Trebuie să înțelegem că fenomenul de violență în familie nu este problema victimei ci a întregii societăți”, a declarat în cadrul evenimentului Doina Gherman, deputată în Parlament, președinta Comisiei drepturile omului și relații interetnice.

Totodată, Dorin Purice, Secretar General de Stat, MAI a declarat că “violența în familie reprezintă un pericol nu doar pentru sănătatea, demnitate, integritate fizică a persoanei, dar și pentru viața acestei. Toți actorii implicați în prevenirea acestui fenomen sunt obligați să-si consolideze forțele pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Acest eveniment ne oferă posibilitatea să auzim experiența colegilor din SUA și să putem prelua cele mai bune practici în domeniu. Sper ca propunerile formulate să fie materializate atât la nivel legislativ, executiv cât și în rândul societății civile.”

În 2018, potrivit datelor statistice prezentate de Inspectoratul General al Poliției, au fost înregistrate  30 cazuri de omor săvârșite de un membru de familie și 24 de decese care au survenit în rezultatul actelor de violență în familie.

”Incidența cazurilor de violență este în creștere. Da, există mecanisme de prevenire precum ordinul de restricție, ordonanța de protecție, dar sunt succese pe termen scurt. Suntem conștienți că consecințele violenței afectează familiile și întreaga societate, cu efecte negative și cu implicarea unor costuri pe termen lung”, a concretizat în cadrul atelierului Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, MSMPS.

Potrivit experților, la evaluarea cazurilor de violență în familie soldate cu deces este nevoie să se țină cont de criterii precum cronologia evenimentelor, tipul violenței, indicatorii de risc semnalați, instituțiile implicate, gradul de comunicare și coordonare între acestea și ce ar fi putut fi făcut pentru a îmbunătăți intervenția generală și comunitară.

„Funcționarea la nivel național a unei comisii responsabile de analiza cazurilor de deces al victimelor violenței în familie, cu condiția respectării tuturor principiilor de operare a unor astfel de comisii, trebuie să asigure eficientizarea intervenției în cazurile de violență în familie din partea tuturor instituțiilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului. Sperăm că acest atelier va pune bazele necesare pentru crearea în Republica Moldova a mecanismului de identificare a deficiențelor în sistemul de intervenție, de remediere a lor, dar și de colectare și prezentare a datelor privind cazurile în care au decedat victimele violenței în familie”, a menționat Natalia Vilcu, Directoarea Centrului de Drept al Femeilor.

Atelierul de lucru este organizat de CDF în parteneriat cu Global Rights for Women cu suportul financiar al Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii din cadrul Ambasadei SUA în Moldova prin intermediul programului “Consolidarea capacităților de răspuns al procuraturii și a sistemului judiciar la cazurile de violență în familie în Moldova”.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult