Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Costul economic al inegalităților de gen în Republica Moldova – cum ne afectează ca societate?

CHIȘINĂU, 13 octombrie 2020 – „Inegalitatea de gen în Republica Moldova ne costă câteva zeci de miliarde de lei în minus de la bugetul de stat. Dacă inechitățile economice dintre femei și bărbați ar fi eliminate, PIB-ul țării noastre ar crește cu până la 20% sau cu aproximativ 39 de miliarde de lei”, sunt câteva date prezentate astăzi la evenimentul de lansare al studiului„Costul economic al inegalităților de gen în Republica Moldova”, realizat de Expert-Grup în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor și finanțat de Suedia.

 „Pentru economiști inegalitatea reprezintă prin definiție alocarea suboptimală a resurselor, care duce la pierderi economice și sociale. În cazul inegalității de gen, din păcate, iată că avem an de an pierderi semnificative. Este vorba despre zeci de miliarde de lei pe care economia Republicii Moldova îi pierde din simplul motiv că nu avem o rată echilibrată a egalității de gen”, a declarat Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Potrivit studiului, femeile întâmpină dificultăți în a reveni în câmpul muncii după naștere. Provocările țin de felul în care sunt gândite politicile din domeniu, insuficiența serviciilor calitative de tip creșă, lipsa flexibilității angajatorilor precum și tradiția, specificul cultural și prejudecățile de gen, care le determină pe femei să renunțe la activitatea profesională. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 01 ianuarie 2020 din categoria persoanelor asigurate, 39 458 mame și 7 136 tați se aflau în concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului și beneficiau de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului.

„Elaborarea și implementarea eficientă a măsurilor de armonizare a vieții profesionale cu viața de familie trebuie să devină o prioritate pentru autoritățile naționale. Lipsa acestor măsuri afectează în primul rând femeile, care, deseori, sunt nevoite să renunțe la serviciu și dezvoltarea lor profesională. Mai mult decât atât, dificultatea de a reveni pe piața muncii accentuează vulnerabilitatea financiară a femeilor și are un impact direct asupra economiei țării”, a precizat Natalia Vîlcu, directoare executivă a CDF și coautoare a studiului.

Autorii studiului consideră că legislația națională nu conține prevederi care ar motiva mama și tatăl să împartă între ei concediul de îngrijire a copilului, iar în cazul în care decid să apeleze la serviciile de tip creșă, femeile se ciocnesc de prejudecăți și critică. „…În cultura noastră mamele care dau de mici copiii la creșă sunt etichetate ca mame mai puțin bune. Eu am dat copilul mai mare la creșă, în altă localitate, la vârsta de 1 an și 8 luni, pentru că am ieșit la serviciu și majoritatea rudelor mă criticau. În viziunea mea, multe mame își doresc să acceseze servicii de creșă, dacă ar exista, dar din cauza presiunii sociale cedează și renunță la realizarea profesională”a menționat una dintre persoanele intervievate în cadrul acestui studiu.

În anul 2019, în Republica Moldova existau 2 creșe, care sunt situate doar în mediul urban. În condițiile în care în anul 2018 s-au născut 32,6 mii copii, iar în 2017 – 34,1 mii copii, numărul instituțiilor de educație antepreșcolară și a locurilor disponibile este vădit insuficient.

„Inegalitatea de gen este o constrângere pentru progresul oricărei societăți, deoarece limitează oportunitățile unei jumătăți din populația sa. Când femeile sunt constrânse să-și atingă potențialul maxim, acel potențial se pierde pentru întreaga societate. Sper ca recomandările și concluziile acestui studiu să fie luate în considerare de către factorii decizionali”, a precizat Virginia Bîlici, coordonatoare de programe în cadrul Ambasadei Suediei în Republica Moldova.

Pentru a îmbunătăţi lucrurile pe acest segment, studiul vine cu o serie de recomandări ce au drept scop diminuarea decalajelor de gen și a costurilor economice generate de acestea. Recomandările se referă la ajustări ale cadrului legislativ, acţiuni de sensibilizare şi informare a opiniei publice cu privire la egalitatea de gen, rolul femeilor și bărbaților în societate și familie, reconcilierea vieții private cu cea profesională și eliminarea stereotipurilor de gen.

Studiul este disponibil în variantă electronică și poate fi accesat la acest link – https://bit.ly/2GOp9NB.

Evenimentul de prezentare al studiului îl puteți accesa la acest link –https://bit.ly/2Ihv7a2.

Alte noutăți

CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

Vezi mai mult
Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult
Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Vezi mai mult