Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Discuția publică ”10 ani uniți împotriva violenței!” creează parteneriate strategice în vederea combaterii violenței față de femei și violenței în familie

Pe 30 noiembrie 2016, Platforma comună de dialog a deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova și Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie” au organizat discuția publică ”10 ani uniți împotriva violenței!”.

Evenimentul a reunit parteneri din sectorul guvernamental – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, membri ai Coaliţiei Naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei, parteneri de dezvoltare, autorităţi publice locale şi societatea civilă, inclusiv supraviețuitoare a violenței domestice.

În pofida progreselor importante în consolidarea cadrului legislativ și normativ, statisticile pentru Republica Moldova rămân alarmante. Cele mai recente date indică faptul că 1 din 2 femei din Moldova au suferit de forme multiple de violență fizică din partea soțului sau partenerului, și numai una din trei femei au raportat actele de violență. Rușinea, frica de stigmatizare socială, lipsa de informare despre legile și serviciile existente, lipsa de încredere în sistem și teama de represalii din partea abuzatorului sunt printre motivele cheie care împiedică femeile să raporteze cazurile de violență”, a declarat Dafina Gercheva, Coordonatoarea rezidentă ONU și reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova.

Scopul discuției publice a fost sensibilizarea autorităților în vederea consolidării eforturilor comune, ținând cont de realizările și provocările în domeniul violenței în familie și față de femei. Totodată, partenerii de dezvoltare au subliniat importanța asumării angajamentului public de a promova proiectul de lege privind semnarea și ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) de Parlamentul Republicii Moldova.

Vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici, a subliniat: “Efortul mare pe care Parlamentul Republicii Moldova și probabil că și Guvernul Republicii Moldova trebuie să îl întreprindă este în direcția semnării și ratificării Convenției pe care o cunoașteți bine ca Convenția de la Istanbul, pentru prevenirea oricărei forme de violență împotriva femeilor. La nivel de fiecare comunitate, la nivel de fiecare regiune, trebuie să venim cu proiecte concrete, cu servicii concrete pentru persoanele care au suferit de pe urma unei anumite forme de violență”.

La eveniment a fost prezentat angajamentul Platformei deputatelor întru susținerea și promovarea semnării și ratificării de Republica Moldova a Convenției de la Istanbul.

“Suedia este mândră de a fi partener de dialog pe termen lung al Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, de asemenea al Platformei comune de dialog a deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova și a organizațiilor societății civile în tot ceea ce privește egalitatea de gen și abilitarea femeilor, inclusiv pe subiectul eliminării violenței față de femei. Puteți conta pe sprijinul nostru continuu în avansarea acestei agende atât de importante”, a afirmat Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

“Flagelul violenței în familie din păcate este bine înrădăcinat în societatea noastră și trebuie să depunem eforturi comune pentru a putea schimba lucrurile de la bază, pentru a schimba stereotipuri și mentalități. Fiecare caz este unul diferit, iar sistemul trebuie să fie eficient pentru toate formele de abuz”,  a declarat Angelina Zaporojan, directoarea Centrului de Drept al Femeilor, organizație care deține secretariatul Coaliției Naționale “Viața fără violență în familie”.

Discuția publică s-a desfășurat în cadrul Campaniei naționale 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” și a fost organizată de Platforma comună de deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova, în parteneriat cu Coaliția națională ”Viața fără violență în familie” cu susținerea Programului „Consolidarea guvernanței parlamentare în Republica Moldova” implementat de PNUD, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Campania „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” a fost iniţiată în 1991 și cuprinde perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, având drept scop sensibilizarea societății față de fenomenul violenței în bază de gen, drept încălcare gravă a drepturilor omului și mobilizarea societății în acțiuni de prevenire a fenomenului.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult