Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Prezentarea Raportului de analiză a cazurilor examinate de Comisia de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor în anul 2022

Chișinău, 29 martie 2023:

Femicidul este o formă gravă și extremă de manifestare a violenței față de femei și fete care se sfârșește cu decesul victimei.

Pe 29 martie curent, pe platforma Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămarea gravă a integrității corporale a victimelor a fost prezentat și validat primul Raport de analiză a cazurilor pentru anul 2022. Raportul a fost elaborat de experții Centrului de Drept al Femeilor în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, cu susținerea financiară a Suediei și a Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Secția de Justiție Penală și Aplicare a Legii (INL) și face parte dintr-o serie de activități dedicate susținerii activității Comisiei.

Conform Raportului de analiză, din cele de 86 cazuri analizate, în 45 de cazuri abuzatorul era de sex masculin, victima fiind de sex feminin, 40 de cazuri s-au soldat cu decesul victimelor  ca urmare a acțiunilor violente, din acestea  24 de victime sunt  femei.

În baza analizei cazurilor grave de violență față de femei,  raportul a evidențiat problemele și practicile defectuoase în instrumentarea cazurilor de violență față de femei și violență în familie, formulând totodată recomandări și intervenții prioritare pentru fiecare sector pentru anul 2023.

Raportul include o serie de recomandări specifice țintite spre  micșorarea numărului cazurilor de deces în urma actelor de violență față de femei și violență în familie în Republica Moldova și eficientizarea intervenției autorităților responsabile din domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie. Aceste recomandări se vor regăsi și în Programul național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027.

La eveniment au participat:  Dna. Ana Revenco, Ministra Afacerilor Interne,  Dna. Daniella Misail-Nichitin, Secretara de stat a MAI, Dl. William Massolin, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău,  Dna. Angela Munteanu-Pojoga, Deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Secretară a Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice, Dna. Felicia Bechtoldt, Secretară de stat a MMPS și membriii Comisiei, reprezentanți ai autorităților publice, societății civile și ai partenerilor de dezvoltare.

Astfel, acest Raport constituie un angajament ferm din partea autorităților atât în implementarea eficientă a legislaţiei cu privire la violenţa în familie, cât şi în eliminarea cazurilor de ne-atragere la răspundere pentru comiterea actelor de violenţă în familie.

Raportul a fost elaborat de CDF în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în cadrul sub-componentei ce vizează susținerea activității Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor. Această activitate este organizată cu susținerea financiară a Suediei și în cadrul Proiectului „Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova”,  finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Secția de Justiție Penală și Aplicare a Legii (INL).

 

 

Pentru informații suplimentare contactați:

Pîrău Evelina, Comunicatoare, Centrul de Drept al Femeilor

tel: 060176102; email: evelina.pirau@cdf.md

Alte noutăți

Femeile și fetele, supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, din 5 raioane ale Moldovei vor avea acces la programe de abilitare economică

Femeile și fetele, supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, din 5 raioane ale Moldovei vor avea acces la programe de abilitare economică

Vezi mai mult
Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Vezi mai mult
Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Vezi mai mult