Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Raportul societății civile privind respectarea drepturilor omului în domeniul violenței în familie și față de femei.

Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional „La Strada”, Asociația Promo-LEX, Gender Centru și Asociația împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei”, în calitate de membri ai Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie” (Coaliția) și „Asociația Avocaților Americani pentru Drepturile Omului” – „Advocates for Human Rights” (AHR) au elaborat Raportul societății civile privind respectarea drepturilor omului în domeniul violenței în familie și față de femei. Raportul a fost transmis Biroului Națiunilor Unite al Oficiului Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului (OHCHR) pentru Evaluarea Periodică Universală (EPU). Totodată, Coaliția Națională a participat la elaborarea  Raportului comun al Platformei privind egalitatea de gen din Republica Moldova și Centrului pentru Educație Antreprenorială și Suport în Afaceri.

Coaliția și AHR în Raportul  către OHCHR consideră, printre altele că: numărul victimelor violenței în familie, care raportează poliției continuă să crească; măsurile de protecție urgente și imediate (ordinul de restricție de urgență) lipsesc, iar modificarea legislației naționale privind combaterea violenței în familie și violența sexuală și ratificarea Convenției de la Istanbul sunt este tergiversate.

În ce privește dimensiunea de gen, Raportul reflectă problemele care nu au fost soluționate cum ar fi reprezentarea femeilor în organele decizionale redusă, discriminarea femeilor pe piața muncii, inclusiv sub aspectul remunerării, femeile continuând să fie principalii îngrijitori ai copiilor, cu o implicare minimă a bărbaților, iar Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității fără competențe de aplicare a sancțiunilor, etc.

Raportul EPU reprezintă un document complex al societății civile și alternativ Raportului Guvernului, care evaluează nivelul de implementare a recomandărilor privind promovarea și respectarea omului pe dimensiunea de gen, acceptate de către Republica Moldova în cadrul sesiunii de evaluare în 2011.

Mecanismul de Evaluare Periodică este un mecanism unic al Consiliului pentru Drepturile Omului (HRC) și vizează îmbunătățirea situației drepturilor omului în țara fiecăruia dintre statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU). În cadrul acestui mecanism, situația drepturilor omului din toate statele membre ale ONU este examinată o dată la 4,5 ani și 42 de state sunt examinate în fiecare an, pe parcursul a trei sesiuni ale grupurilor de lucru.

Rezultatul fiecărei reexaminări se reflectă într-un “Raport de rezultat”, care enumeră recomandările statului în curs de examinare, acesta fiind obligat să le implementeze înainte de următoarea reexaminare.

Raportul poate fi accesat la umătorul link:  http://cdf.md/rom/resources/submission-prepared-by-moldovan-ngos-and-individuals-united-to-promote-gender-equa

Alte noutăți

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult