Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Ce este Ordinul de Restricţie de Urgenţă?

Ordinul de Restricţie de Urgenţă (ORU) este o măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, aplicată de poliţie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente, asigurînd astfel victimei şi altor membri ai familiei siguranţă în locuinţa lor.

ORU se eliberează de către angajații poliției pentru o perioadă de până la 10 zile şi se pune imediat în aplicare, agresorul şi victima (în cazul copiilor – reprezentantul legal al victimei) fiind informaţi despre restricţiile aplicate, drepturile şi obligaţiile care le revin şi despre răspunderea pentru neexecutarea cerinţelor ordinului de restricţie.

ORU se eliberează, în mod obligatoriu, de organul de poliţie în caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente.

După emiterea și comunicarea ordinului de restricţie de urgenţă, poliția va înlătura agresorul din domiciliu, iar în caz de încălcare de către agresor a restricțiilor impuse va iniția procedura de atragere a agresorului la răspundere contravențională în baza art. 3181 din Codul Contravențional.

Supravegherea executării măsurilor stabilite în ordinul de restricţie de urgenţă se exercită de către poliţia din localitatea în care domiciliază victima.

În perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, victima are dreptul să solicite în instanța de judecată eliberarea ordonanţei de protecţie. În situația în care victima solicită aplicarea ordonanței de protecție, acţiunea ordinului de restricţie de urgenţă se prelungeşte şi încetează odată cu punerea în aplicare a măsurilor de protecţie stabilite de judecată.

Alte noutăți

Agenda egalității de gen 2014-2018 prezentată de organizațiile active în domeniu

Agenda egalității de gen 2014-2018 prezentată de organizațiile active în domeniu

Vezi mai mult
Medicii legiști și personalul medical mediu din cadrul Centrului de Medicină Legală și-au consolidat abilitățile de intervenție și interacțiune cu victimele violenței în familie și violenței în bază de gen.

Medicii legiști și personalul medical mediu din cadrul Centrului de Medicină Legală și-au consolidat abilitățile de intervenție și interacțiune cu victimele violenței în familie și violenței în bază de gen.

Vezi mai mult
Discuția publică ”10 ani uniți împotriva violenței!” creează parteneriate strategice în vederea combaterii violenței față de femei și violenței în familie

Discuția publică ”10 ani uniți împotriva violenței!” creează parteneriate strategice în vederea combaterii violenței față de femei și violenței în familie

Vezi mai mult
A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui expert (part-time) în comunicare și relații cu publicul.

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui expert (part-time) în comunicare și relații cu publicul.

Vezi mai mult