Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Ce legi îți apără drepturile?

Există mai multe legi naționale și internaționale care afirmă importanța fiecărei persoane, indiferent de gen, statut social, origine și alte deosebiri. Tu ai dreptul la o viață demnă, fără violență!

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) prevede dreptul tuturor oamenilor la o viaţă fără violenţă. Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi în drepturi.

Constituţia Republicii Moldova prevede că toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a organelor de stat. Statul garantează fiecăruia din noi dreptul la viaţă, inviolabilitate fizică şi psihică. De asemenea, Constituţia prevede că statul are obligaţia să respecte şi să protejeze viaţa personală şi familială a fiecărei persoane.

Codul Familiei prevede egalitatea soţilor în relaţiile familiale. Toate problemele vieţii familiale se soluţionează de către soţi în comun. Fiecare dintre soţi este în drept să-şi aleagă singur profesia. Relaţiile dintre soţi se bazează pe stimă şi ajutor reciproc, pe obligaţii comune de întreţinere a familiei, de îngrijire şi educaţie a copiilor.

Există și o lege specială, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Această lege are scopul de a oferi protecție victimelor violenței în familie și explică care trebuie să fie acțiunile personelor responsabile să ajute aceste victime. Un mijloc foarte eficient la îndemîna persoanelor ce sunt agresate în mediul familial este ordonanța de protecție, prin care agresorul poate fi înlăturat prin ordinul judecătorului din locuința comună pentru o perioadă de pînă la 3 luni (vezi mai multe în Secțiunea ”Ordonanța de protecție”).

Mai mult, în țara noastră violența în familie este o infracțiune, ce se conține în Articolul 201 din Codul Penal, iar făptuitorii pot fi sancționați cu pedeapsă penală (închisoare).

Apoi mai există și alte legi, prin care poți obține divorțul, stabilirea și obligarea la plata pensiei de întreținere a copilului, pe care trebuie să o achite tatăl copilului, chiar dacă nu mai locuiește cu voi, etc.

Deci, nu ești singură în fața violenței, însă nimeni nu te poate ajuta dacă tu alegi tăcerea.

Doar tu poți face ca în baza acestor legi să obții un ajutor real.

Ce drepturi ai în baza legislației?

Ai dreptul să obții protecție de acțiunile agresorului prin ordonanța de protecție emisă de un judecător, ai dreptul să depui plîngere la poliție pentru începerea unui proces penal, prin care agresorul poate să fie sancționat cu închisoare, termenul fiind stabilit în funcție de gravitatea actelor de violență, să ceri despăgubirea daunelor cauzate sănătății fizice și psihice, pentru daune materiale cauzate de agresor. Dreptul victimei la apărarea drepturilor și intereselor legitime este garantat. Victima are dreptul la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale. Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimei de a face declaraţii şi a participa la procese de urmărire în justiţie a agresorului. Dreptul la viaţa privată şi confidenţialitatea informaţiei privind victima sînt garantate. În primul rînd, poți obține protecție în baza Legii privind protecția și combaterea violenței în familie.

În conformitate cu această Lege, victimă este persoana, adult sau copil, supusă actelor de violenţă în familie, în concubinaj. Iar subiecţi ai violenţei în familie pot fi:

  1. în condiţia conlocuirii – persoanele aflate în relaţii de căsătorie, de divorţ, de concubinaj, de tutelă şi curatelă, rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală, soţii rudelor, alte persoane întreţinute de acestea;
  2. în condiţia locuirii separate – persoanele aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub tutelă sau curatelă, alte persoane aflate la întreţinerea acestora.

Deci, după cum observi, te poți adresa pentru ajutor nu doar atunci cînd abuzator este soțul tău legitim, ci și în multe alte situații cînd o altă persoană apropiată devine abuzator.

Important de reținut este că tot în conformitate cu această lege, victima are dreptul la asistenţă juridică primară şi calificată gratuită conform legislaţiei cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.

Alte noutăți

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult