Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Ce înseamnă procesul penal?

Ce înseamnă procesul penal?

În cazul în care ai decis să dai pe abuzator pe mîna organelor de drept, va fi inițiat un proces penal, adică un proces în fața judecătorului, de cercetare a probelor și circumstanțelor, pentru a decide asupra vinovăției infractorului, pedepsei ce-i poate fi aplicată. Procesul penal poate fi inișiat și la inițiativa organelor de drept, adică din oficiu, fprp să fie necesar acordul tău. Pentru o mai bună informare despre ce se întîmplă în acest proces și care îți sunt drepturile, este benefic să fii asistată de un avocat.

În conformitate cu legislația Moldovei, probele vor fi apreciate de către judecător și persoana care efectuează urmărirea penală în conformitate cu propria lor convingere și orice probe prezentate de tine ar putea fi importante.

Poliția (care se mai numește organul de urmărire penală) are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii. În cazul infracțiunii de violență în familie, ca în orice altă infracțiune, poliția ia măsuri pentru a descoperi circumstanțele infracțiunii, fixa probele și este obligată să anunțe imediat procurorul despre infracţiunea săvîrşită şi despre începerea acţiunilor de urmărire penală.

Procurorul conduce și supraveghează urmărirea penală a infractorului și are un rol important în urmărirea penală. Toate acțiunile trebuie să fie în conformitate cu legea, după o anumită procedură, prin care se garantează respectarea drepturilor tuturor participanților la proces. Astfel, fiecare participant (inclusiv victima violenței în familiei) are un rol bine definit, cu ”regulile jocului” clar indicate în legislație (Codul de procedură penală, de exemplu), iar încălcarea acestor reguli poate fi sancționată.

Alte noutăți

Aviz la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (simplificarea Codului de procedură civilă)

Aviz la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (simplificarea Codului de procedură civilă)

Vezi mai mult
Egalitatea de gen și drepturile femeilor din întrega lume abordate în cadrul sesiunii a 60-a a Comisiei privind statutul femeii cu tematica „Abilitatea femeilor și legătura către o dezvoltare durabilă”.

Egalitatea de gen și drepturile femeilor din întrega lume abordate în cadrul sesiunii a 60-a a Comisiei privind statutul femeii cu tematica „Abilitatea femeilor și legătura către o dezvoltare durabilă”.

Vezi mai mult
25 de Şefi ai Inspectoratelor de Poliţie din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției pe cazurile de violență în familie

25 de Şefi ai Inspectoratelor de Poliţie din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției pe cazurile de violență în familie

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor a ajuns în finala competiției Grassroots Justice Prize.

Centrul de Drept al Femeilor a ajuns în finala competiției Grassroots Justice Prize.

Vezi mai mult