Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Ce măsuri de protecție poți obține?

Poți depune o cerere (care este scutită de taxa de stat în instanța de judecată) pentru oferirea protecției împotriva actelor de violență în familie la instanța de judecată. Judecătorul va emite în termen de 24 de ore de la primirea cererii o ordonanță de protecție, și poate aplica agresorului următoarele 10 măsuri:

În același timp, aceste măsuri de protecție nu te împiedică să inițiezi procedura de divorţ, partajării averii comune, decăderii din drepturile părinteşti, luării copilului fără decădere din drepturile părinteşti şi altor acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

Aceste măsuri de protecție pot fi aplicate pe un termen de pînă la 3 luni.

O altă modalitate de a obține ajutor este să te adresezi imediat la organele de poliție, cu o plîngere, care trebuie să fie înregistrată cu un număr special și cu indicarea datei depunerii plîngerii.

În cazul că după actele de violență ai nevoie de tratament medical, sau lipsești de la serviciu din același motiv, precum şi în cazul în care agresorul ţi-a distrus bunuri, în timpul urmăririi penale sau judecării cauzei de către instanţa judecătorească, ai dreptul să începi o acţiune civilă pentru repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin actele de violenţă sănătăţii, proprietăţii şi demnităţii tale. Acţiunea civilă poate fi intentată şi separat şi după finalizarea procesului penal în cauză.

Drepturile copilului

În cazurile de violență în familie, dacă ai copii – ei vor suferi cel puțin pe plan psihologic, dacă nu și fizic de abuzurile cauzate. Deci, ești responsabilă pentru a-i proteja și a le asigura o copilărie fericită, fără violență!

Copilul are o serie de drepturi și vom menționa aici doar o parte infimă din ele. Codul Familiei indică specific dreptul la protecţie contra abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din partea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc.

Iar în cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, inclusiv prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi (a unuia dintre ei) a obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire, sau în cazul abuzului de drepturile părinteşti, copilul poate să se adreseze de sine stătător autorităţii tutelare pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, iar de la vîrsta de 14 ani – instanţei judecătoreşti.

Dreptul la îngrijirea copilului

Aceasta este un domeniu complicat, iar pentru o soluționare cît mai reușită este bine să te adresezi la un avocat, care să te reprezinte în această procedură.

Judecătorul va decide cu cine va locui în continuare copilul în funcție de mai mulți factori:

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult