Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru recrutarea de avocați

1. Titlul poziţiei: avocat pentru acordarea asistenței juridice calificate pe cauze civile, penale și contravenționale pentru beneficiarele CDF.
2. Contract: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, în scopul promovării drepturilor omului prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.

3. Descrierea poziţiei: Avocatul se va subordona Coordonatorului Juridic al CDF. Avocatul va avea următoarele atribuții:

– Reprezentarea în instanțele de judecată a beneficiarelor CDF, victime a violenței în familie;
– Acordarea consilierii juridice pentru victimelor violenței în familie corect și la timp;
– Reprezentarea victimelor CDF în instanțele de judecată și în raport cu autoritățile publice;
– Întocmirea cererilor către instanța de judecată în interesele beneficiarelor CDF;
– Participarea în cadrul proceselor de judecată pentru reprezentarea intereselor beneficiarelor;
– Raportarea lunară Coordonatorului Juridic privind asistență juridică, a informației privind etapele de desfășurare a cazului;
– Întocmirea și prezentarea raportului de acordare a asistenței juridice cu identificarea acțiunilor întreprinse Coordonatorului Juridic și Managerului Financiar;
– Aplicarea în exercitarea profesiei sale a mijloacelor şi metodelor prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarelor;
– Ținerea dosarele de asistenţă juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat;
– Dispunerea de spaţiu necesar pentru acordarea asistenţei juridice;
– Respectarea Codului deontologic al avocatului şi prevederile statutului profesiei de avocat.

Avocatul va purta responsabilitate pentru:
• executarea la timp, în termenele stabilite,calitativ și deplin a atribuţiilor sale evitând activităţile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
• manifestarea unei atitudini responsabile şi corecte, precum şi a altor atitudini enumerate mai sus, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
• veridicitatea, plenitudinea şi integritatea informațiilor şi a rapoartelor prezentate;
• pagubele provocate CDF, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora;
• respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională;
• păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
• respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă, regulilor de utilizare a proprietății CDF;
• dezvoltarea profesională continuă pentru menţinerea unui nivel adecvat de competenţă profesională;
• sesizarea în timp util a echipei privind situaţiile neordinare.

4. Profil, calificări şi deprinderi:
– Studii superioare în domeniul juridic sau drepturilor omului.
– Experienţă de lucru minim 5 ani în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice;
– Cunoștințe în domeniul dreptului, drepturilor omului, violența în familie sau dreptul umanitar.
– Cunoaşterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.
– Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel, Power Point);

5. Dosarul candidatului va include:
– Curriculum vitae;
– Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;
– Indicarea în scrisoare a două persoane de referință indicînd datele de contact;
– Copia licenței de avocat;
– Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu prevenii și combaterii violenței în familie, asistenței femeilor și copiilor care au suferit în urma abuzului;

6. Procedura de aplicare:
Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 27 octombrie 2016, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare avocat” sau pot fi depuse la adresa: str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numele de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult