Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru recrutarea unui Coordonator Dezvoltare Organizațională.

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru recrutarea unui Coordonator Dezvoltare Organizațională

  1. Titlul poziţiei: Coordonator Dezvoltare Organizațională (CDO); 
  2. Contractant: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, de un număr de femei juriste. Organizația a fost înființată în scopul promovării drepturilor omului pentru femei prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.
  3. Descrierea poziţiei: Coordonatorul pentru Dezvoltarea Organizațională este angajatul responsabil de construirea și implementarea inițiativelor de dezvoltare a organizației. În contextul procesului de reformare a managementului organizațional în cadrul Centrului de Drept al Femeilor și în baza constatărilor și recomandărilor Raportului de Audit Organizațional al CDF din 2015, va fi responsabil de:

În mod prioritar:

 – Să elaboreze și definitiveze în consultare cu echipa CDF a Strategiei CDF pentru 2016-2019 și a  matricei rezultatelor logice propuse;

  Să elaboreze și definitiveze Planul de activități pentru anul 2016 în conformitate cu Strategia CDF și a Planului  de monitorizare și evaluare a realizării obiectivelor propuse;

–  Să asigurare transpunerea în practică a tuturor recomandărilor incluse în Raportul de Audit Organizațional al CDF din 2015;

Va fi responsabil în cadrul organizației:

–    Să contribuie la analiza și prezentarea ideilor privind dezvoltarea Strategiei CDF pentru a asigura integrarea inițiativelor de dezvoltare organizațională în documentul de dezvoltare strategică al CDF;

–  Să elaboreze și prezinte strategii axate pe managementul schimbării, proceselor și intervențiilor care vor permite obținerea unei performanțe înalte axată pe procesul de învățare continuă, îmbunătățire a performanțelor și diversitate;

–    Să monitorizeze implementarea Strategiei CDF și a Planului de acțiuni a acesteia și să fie responsabil de procesele de revizuire a acestor documente;

–   Să identifice nevoile de instruire continua a angajaților CDF și să elaboreze Planul de formare și dezvoltare;

–    Să participe la procesul de evaluare a performanțelor al angajaților CDF;

–  Să evalueze procesele de lucru din cadrul organizației și să vină cu propuneri de modificare/ajustare a politicilor și procedurile interne existente;

–  Să se implice activ în procesul de elaborare a documentelor interne noi (politici și proceduri, regulamente) specifice activităților Centrului;

–  Să ofere suport în identificarea lacunelor și nerespectarea politicilor și procedurilor interne și să propună recomandări de redresare a situației;

–   Să evalueze stilul de comunicare și interacțiune din cadrul organizației, pentru a identifica eventualele deficiențe și a propune soluții pentru a eficientiza comunicarea dintre membrii echipei CDF;

–   Să elaboreze Raportului anual de activitate al CDF, în baza rapoartelor prezentate de membrii echipei CDF;

–   Alte activități care vor dezvolta organizația.

4. Profil, calificări şi deprinderi:

 5. Condiții de muncă:

–   Salariu atractiv, care depinde de experiența și competențele angajatului

–   Orar zilnic de muncă – 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni pînă vineri.

 6. Dosarul candidatului va include:

–         Curriculum vitae;

–         Copia diplomei de studii;

–         Copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;

–         Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că este candidatul optim pentru acest post;

–         Indicarea în scrisoare a două persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.

7. Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 28 decembrie 2015, ora 18.00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de office@cdf.md cu mențiunea “concurs selectare Coordonator DO” sau pot fi depuse la adresa: str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău.

Alte noutăți

Domiciliul continuă să fie cel mai periculos loc pentru femei

Domiciliul continuă să fie cel mai periculos loc pentru femei

Vezi mai mult
Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult
Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Vezi mai mult
Primul raport de evaluare al GREVIO privind implementarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova

Primul raport de evaluare al GREVIO privind implementarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova

Vezi mai mult