Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru recrutarea unui Coordonator Dezvoltare Organizațională.

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru recrutarea unui Coordonator Dezvoltare Organizațională

  1. Titlul poziţiei: Coordonator Dezvoltare Organizațională (CDO); 
  2. Contractant: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, de un număr de femei juriste. Organizația a fost înființată în scopul promovării drepturilor omului pentru femei prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.
  3. Descrierea poziţiei: Coordonatorul pentru Dezvoltarea Organizațională este angajatul responsabil de construirea și implementarea inițiativelor de dezvoltare a organizației. În contextul procesului de reformare a managementului organizațional în cadrul Centrului de Drept al Femeilor și în baza constatărilor și recomandărilor Raportului de Audit Organizațional al CDF din 2015, va fi responsabil de:

În mod prioritar:

 – Să elaboreze și definitiveze în consultare cu echipa CDF a Strategiei CDF pentru 2016-2019 și a  matricei rezultatelor logice propuse;

  Să elaboreze și definitiveze Planul de activități pentru anul 2016 în conformitate cu Strategia CDF și a Planului  de monitorizare și evaluare a realizării obiectivelor propuse;

–  Să asigurare transpunerea în practică a tuturor recomandărilor incluse în Raportul de Audit Organizațional al CDF din 2015;

Va fi responsabil în cadrul organizației:

–    Să contribuie la analiza și prezentarea ideilor privind dezvoltarea Strategiei CDF pentru a asigura integrarea inițiativelor de dezvoltare organizațională în documentul de dezvoltare strategică al CDF;

–  Să elaboreze și prezinte strategii axate pe managementul schimbării, proceselor și intervențiilor care vor permite obținerea unei performanțe înalte axată pe procesul de învățare continuă, îmbunătățire a performanțelor și diversitate;

–    Să monitorizeze implementarea Strategiei CDF și a Planului de acțiuni a acesteia și să fie responsabil de procesele de revizuire a acestor documente;

–   Să identifice nevoile de instruire continua a angajaților CDF și să elaboreze Planul de formare și dezvoltare;

–    Să participe la procesul de evaluare a performanțelor al angajaților CDF;

–  Să evalueze procesele de lucru din cadrul organizației și să vină cu propuneri de modificare/ajustare a politicilor și procedurile interne existente;

–  Să se implice activ în procesul de elaborare a documentelor interne noi (politici și proceduri, regulamente) specifice activităților Centrului;

–  Să ofere suport în identificarea lacunelor și nerespectarea politicilor și procedurilor interne și să propună recomandări de redresare a situației;

–   Să evalueze stilul de comunicare și interacțiune din cadrul organizației, pentru a identifica eventualele deficiențe și a propune soluții pentru a eficientiza comunicarea dintre membrii echipei CDF;

–   Să elaboreze Raportului anual de activitate al CDF, în baza rapoartelor prezentate de membrii echipei CDF;

–   Alte activități care vor dezvolta organizația.

4. Profil, calificări şi deprinderi:

 5. Condiții de muncă:

–   Salariu atractiv, care depinde de experiența și competențele angajatului

–   Orar zilnic de muncă – 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni pînă vineri.

 6. Dosarul candidatului va include:

–         Curriculum vitae;

–         Copia diplomei de studii;

–         Copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;

–         Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că este candidatul optim pentru acest post;

–         Indicarea în scrisoare a două persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.

7. Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 28 decembrie 2015, ora 18.00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de office@cdf.md cu mențiunea “concurs selectare Coordonator DO” sau pot fi depuse la adresa: str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău.

Alte noutăți

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult