Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unei companii de logistică și organizare de evenimente

Centrul de Drept al Femeilor (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii privind prestarea serviciilor de logistică pentru organizarea unui eveniment național dedicat activității echipelor mobile din raioanele țării și implicării refugiaților în proiecte comunitare în Republica Moldova.

1. Context

Reieșind din complexitatea problemei și criza prin care trece întreaga regiune în contextual razboiului din Ukraina. CDF a implementat cu suportul Oxfam un proiecte de oferire a asistenție calificate  refugiaților și implicarea lor în activități comunitare.

Scopul evenimentului este prezentarea progreselor și provocărilor în realizarea activităților de proiect.

Evenimentul final al proiectului va avea loc la 24 martie 2023. În cadrul evenimentului vor participa reprezentanți/te ai/ale organizațiilor internaționale, instituțiilor de stat și societății civile, experte/ți internaționale/i și naționale/i, activiste și activiști și profesioniste/ști din domeniu. Numărul estimativ al participanților și participantelor este de 100 de persoane.

2. Obiectiv

Selectarea companiei de logistică în vederea organizării Evenimentului Final de proiect dedicat asistenței și implicării refugiaților  în Republica Moldova.

3. Responsabilități și volumul de servicii preconizat:

1) Asigurarea transportului tur-retur na’ional pentru persoanele participante la conferință (participanți/te, speakeri/e, experți/te, etc.)

2) Logistica evenimentului:

4) Promovarea evenimentului:

5) Materiale:

4. Termen de realizare a sarcinii:

Termenul de prestare a serviciilor de logistică va fi perioada Februarie – Martie 2023.

5. Aplicanți eligibili:

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate care:

6. Aspecte de organizare :

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatoarelor Centrului de Drept al Femeilor și organizatorilor Conferinței, iar toți prestatorii de servicii identificați vor fi aprobați de către Coordonatoare și echipa de implementare. Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

7. Dosarul de aplicare va include:

1)Date despre companie:

2) CV-ul persoanei/persoanelor din cadrul companiei care va/vor fi responsabilă/e pentru efectuarea serviciilor;

3) Oferta financiară, care include suma totală pentru serviciile solicitate, precum și detalierea pe poziții. Prețurile vor fi indicate în MDL și vor include toate impozitele şi taxele aferente (inclusiv TVA). Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și să conțină specificația privind termenul de valabilitate a ofertei.

8. Termenul limită de aplicare:

Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic la adresa: concurs@cdf.md cu mențiunea „Companie logistică_Eveniment de final de proiect” pînă pe data de 15 februarie 2023ora 18.00.

9. Criterii de evaluare:

Doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin e-mail la adresa : concurs@cdf.md

N.B. Mai multe detalii despre organizații sunt disponibile pe http://cdf.md/ și https://www.oxfam.org/en.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult