Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs pentru selectarea unui consultant în comunicare pentru elaborarea Strategiei de comunicare pentru schimbarea comportamentală privind egalitatea de gen

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și privată și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridică și dezvoltare instituțională.

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

Violența în familie  și violența asupra femeilor reprezintă una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu grave consecințe asupra demnității umane si o gravă încălcare a drepturilor omului cu care se confruntă Republica Moldova. În anul 2015 CDF a desfășurat Studiul Bărbații și Egalitatea de Gen în Moldova, în baza căruia s-a constatat persistența atitudinilor patriarhale și a stereotipurilor adânc înrădăcinate privitor la rolurile și responsabilitățile bărbaților și femeilor în familie și societate. Același lucru a fost observat și de Comitetul ONU pentru Drepturile Femeilor în Octombrie 2013 a recomandat Guvernului Republicii Moldova să elaboreze o strategie comprehensivă în toate sectoarele axată pe femei și bărbați, fete și băieți, pentru depășirea atitudinilor patriarhale și stereotipurilor bazate pe gen privind rolurile și responsabilitățile femeilor și bărbaților în familie și societate.

În acest context, CDF recrutează un consultant naţional care va oferi suport și servicii de consultanță în comunicare. Serviciile de consultanță se vor axa pe sprijinirea eforturilor de elaborare a unei strategii de comunicare coerente și cuprinzătoare în colaborare cu un consultant internațional în domeniul promovării schimbării de comportament în domeniul egalității de gen.

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Pentru realizarea responsabilităţilor va fi selectat un Consultant care, va avea următoarele sarcini:

– Să elaboreze în colaborare cu consultantul internațional Strategia COMBI privind egalitatea de gen în baza Studiului IMAGES Moldova în baza rezultatelor atelierului cu partenerii desfășurat în perioada 10-14 aprilie.

– Sa adapteze și finalizeze Strategia COMBI conform comentariilor și propunerilor echipei CDF și partenerilor de implementare.

Consultantul va raporta CDF, care va fi responsabil de coordonarea lucrului  și va asigura calitatea produselor finale.

Pentru realizarea sarcinilor vor fi alocate  20 zile de muncă

Produse și rezultateTermen provizoriu
 Dezvoltarea Strategiei COMBI în Baza Studiului IMAGES Moldova15 zile
 Adaptarea și finalizarea Strategiei COMBI5 zile

 Activităţile și produsele de mai sus sunt preconizate pentru perioada: Aprilie – Iulie 2017. Consultantul va asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit şi va fi responsabili de livrarea calitativă a produselor.

SPRIJINUL ACORDAT CONSULTANTULU

CDF va oferi suport tehnic Consultantului selectat pe parcursul etapelor de bază ale activităţii vizate, care ar putea include: monitorizarea, controlului calităţii pentru evaluarea progresului; revizuirea materialelor în versiunea preliminară şi oferirea de recomandări pentru produsele finale. Asigurarea cu documente, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse. Avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate de Consultant.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI 

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

Într-o primă etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

  1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
  2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

Procedura de Evaluare

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric 

Consultantul va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se vor consulta cu CDF.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Toate ofertele trebuie să conțină:

–          CV-ul actualizat;

–          Scrisoare de intenție;

–          Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 15 aprilie 2017 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md

NB: Consultantul va fi  în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult