Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui expert (part-time) în comunicare și relații cu publicul.

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și în cadrul și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridică și dezvoltare instituțională.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea unui expert în domeniul comunicării și/sau relațiilor cu publicul. Termenul limită pentru prezentarea dosarului este 9 octombrie 2016, inclusiv.

Expertul în comunicare și relațiile cu publicul va avea următoarele responsabilități:
• Asigurarea vizibilității CDF la un nivel înalt profesionist ;
• Crearea unei baze de date a instituțiilor mass-media, stabilirea și menținerea relațiilor cu acestea pentru ca activitățile CDF să fie reflectate în mod corespunzător;
• Elaborarea și implementarea Planului de Comunicare a CDF;
• Elaborarea conceptelor campaniilor media și mesajelor pentru campaniile media cu scopul asigurării înțelegerii mai bune a activităților desfășurate de CDF, și de promovare a drepturilor victimelor violenței în familie precum și implementarea acestora;
• Elaborarea și publicarea istoriilor de succes despre rezultatele CDF în domeniul prevenirii, combaterii violenței în familie;
• Pregătirea rapoartelor privind implementarea Planului de Comunicare a CDF către donatori;
• Elaborarea cu regularitate a materialelor media (i.e. articole, comunicate de presă, etc.) în trei limbi pentru diferite surse mass-media și publicul larg, precum și pentru publicarea acestora pe site-ul CDF, precum și distribuirea acestora;
• Elaborarea materialelor informative despre activitatea CDF din cadrul campaniilor de informare organizate de către CDF;
• Elaborarea componentelor relevante cu privire la comunicare ale propunerilor de proiect;
• Elaborarea unor instrumente de monitorizare a reflectării în presă a activităților CDF și monitorizarea propriu-zisă a reflectării precum și a publicațiilor în presă privind cazurile de violență în familie și violența față de femei;
• Menținerea paginii web a CDF, actualizarea informației de pe pagină și promovarea CDF în mediul online/rețele de socializare;
• Organizarea și participarea la evenimentele mediatice: cluburi de presă, conferințe de presă, alte evenimente care vizează activitatea CDF;
• Participarea și contribuirea la alte activități relevante ale CDF.

I. Cerinţe de participare

Cerinţe obligatorii
Studii
• Studii superioare în domeniul Comunicare, Relații cu Publicul, Jurnalism, Științe Politice sau alte domenii relevante;

Experiență
• Experienţă în domeniul jurnalismului, comunicării și/sau relațiilor cu publicul de minim 5 ani;

Competențe și abilități
• Disponibilitatea cel puțin 10 ore pe săptămână;
• Cunoaștere excelentă a limbilor română, rusă și engleză;
• Abilități de elaborare a comunicatelor, articolelor și altor materiale informative;
• Abilități avansate de utilizare a computerului și de gestionare a paginilor web și rețelelor de socializare;
• Abilități excelente de interacțiune și comunicare verbal și în scris, de lucru în mod independent și în echipă;
• Abilități profunde de analiză, sistematizare și auto-organizare;
• Flexibilitate raportată la specificul de activitate al Coaliției;
• Profesionalism, integritate, rezistență la stres, reacție rapidă și punctualitate în respectarea angajamentelor asumate.

Vor constitui un avantaj
• Experienţă în cadrul ONG-urilor;
• Experienţă în domeniul combaterii violenței în familie;
• Contacte ale instituțiilor mass-media din Republica Moldova.

II. Procedura de aplicare
Persoanele interesate vor transmite următoarele:
• CV-ul în limbile română sau engleză;
• Scrisoare de motivare în limbile română sau engleză;
• Lista organizațiilor care au beneficiat de consultanță în domeniul comunicării sau relațiilor cu publicul.

Data limită de prezentare a dosarului de mai sus: 9 octombrie 2016.
Dosarul de angajare poate fi expediat la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 sau prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare Expert part-time în comunicare și relații cu publicul”. Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Vezi mai mult
Fără acordul meu nu e contentul tău: UNFPA lansează „bodyright – o mișcare împotriva violenței digitale. Interpreta Dara – Ambasadoarea campaniei

Fără acordul meu nu e contentul tău: UNFPA lansează „bodyright – o mișcare împotriva violenței digitale. Interpreta Dara – Ambasadoarea campaniei

Vezi mai mult
Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult
Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Vezi mai mult