Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță Concurs pentru selectarea unui/unei expert(e)/grup de experți(te) în domeniul egalității de gen

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței împotriva femeilor și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul respectiv, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada 2021-2022, CDF participă la implementarea Proiectului ”Reducerea barierelor în calea abilitării economice a femeilor” în parteneriat cu Consorțiul Women and Girls Empowered (WAGE),  ABA ROLI, CIPE și CAPE și finanțat de către Oficiul Departamentului de Stat al SUA pe Probleme Globale ale Femeilor.

Obiectivele proiectului sunt de a contribui la consolidarea capacităților instituționale ale asociațiilor femeilor în afaceri și ONG-urilor care activează în domeniul apărării drepturilor femeilor și de a încuraja acțiuni comune între aceste organizații în vederea eliminării barierelor în calea abilitării economice a femeilor și a lacunelor în implementarea cadrului legal aferent. 

Obiectiv

Selectarea unui/unei expert(e)/grup de experți(te) în domeniul egalității de gen în vederea oferirii  serviciilor de mentorat (coaching) asociațiilor de afaceri și organizațiilor societății civile și oferirii de asistență la constituirea unei structuri colective a OSC-urilor participante în cadrul Proiectului ”Reducerea barierelor în calea abilitării economice a femeilor”.

Responsabilități

 1. Activități de mentorat (coaching) în domeniul egalității de gen, în special cu privire la următoarele aspecte: integrarea dimensiunii egalității de gen în politicile organizației, diversitate și incluziune, prevenirea și combaterea violenței în familie; consolidarea cunoștințelor angajaților(telor)/membrilor(elor) asociațiilor de afaceri și organizațiilor societății civile în domeniul egalității de gen și combaterii violenței în familie;
 2. Acordarea de asistență la constituirea Alianței de abilitare a femeilor, inclusiv la elaborarea misiunii, statutului, planului strategic, brandului vizual și structurii organelor de decizie prin prisma egalității de gen;
 3. Participarea la elaborarea unui document de politici în vederea stabilirii priorităților Alianței;
 4. Participarea la evenimentul de lansare, ședințele de lucru, conferința finală ale Alianței.
 5. Participarea la ședința strategică finală cu membrii(ele) Alianței, asistență la elaborarea unui plan strategic pentru etapa ulterioară proiectului.

Cerințe față de aplicanți

 1. Experiență de lucru în domeniul promovării egalității de gen, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
 2. Abilități de comunicare și instruire, mediere și analiză;
 3. Experiență de lucru în domeniul dezvoltării organizaționale și/sau planificare strategică;
 4. Experiență în domeniul facilitării discuțiilor formale și informale și de organizare a evenimentelor;
 5. Experiență de lucru cu organizații ale societății civile, organizații internaționale.
 6. Cunoaşterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
 7. Responsabilitate, flexibilitate.

Dosarul de aplicare va include:

Criterii de evaluare:

Aspecte organizaționale

Contractantul(a) va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate în baza cerințelor CDF.

Durata contractului

Numărul de zile pentru realizarea sarcinii nu va depăși – 79 zile.

Activitatea expertei/expertului/grupului de experți(te) este planificată pentru perioada aprilie 2021 – martie 2022.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 22 aprilie 2021, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Expertă/expert în domeniul egalității de gen” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: office@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații/-ele pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult