Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

AO ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs privind recrutarea unui consultant în managementul riscului

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și privată și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridică și dezvoltare instituțională.

Obiectivul consultanței:

Pentru buna guvernanță a organizației, CDF, în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova, solicită consultanța unui expert (în continuare–Consultant) care va elabora o politică de management a riscurilor sau sistem formalizat de management a riscurilor, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaționale care ar răspunde planului de dezvoltare strategică CDF, cerințelor donatorilor și partenerilor CDF.

Responsabilitățile consultantului:

Produsul final:  Politica de management a riscurilor CDF aliniată legislației în vigoare și bunelor practici, inclusiv matricea riscurilor care să permită monitorizarea eficientă și raportarea riscurilor elaborată în limba română. 

Pentru sarcinile specificate mai sus vor fi alocate următoarele perioade de timp:

Activități – produse:Termen provizoriu
 1. Analiza necesitățile CDF în domeniul managementului riscului și recomandările Ambasadei Suediei în Republica Moldova3 zile de lucru
 2. Elaborarea politicii de management al riscurilor și coordonarea ei cu echipa CDF10 zile de lucru
 3. Elaborarea matricei riscurilor pentru documentarea procesului de management al riscurilor la toate nivelele care ar include cele 4 etape de management al riscurilor 5 zile de lucru
 4. Pregătirea și facilitarea unei sesiuni de informare în format de instruire pentru Consiliul și echipa CDF2 zile de lucru

TOTAL: 20 zile de lucru

Activităţile și produsele de mai sus sunt preconizate pentru perioada: iunie – iulie 2017. Consultantul va asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit şi va fi responsabili de livrarea calitativă a produselor.

Cerinţe minime obligatorii ale consultantului

Vor constitui un avantaj

Calificările consultantului

Procedura de aplicare

Persoanele interesate vor transmite următoarele:

Data limită de prezentare a dosarului de mai sus: 26 mai 2017.

Dosarul de angajare poate fi expediat  la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 sau prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs recrutare Consultant în Managementului Riscului”.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

Fără acordul meu nu e contentul tău: UNFPA lansează „bodyright – o mișcare împotriva violenței digitale. Interpreta Dara – Ambasadoarea campaniei

Fără acordul meu nu e contentul tău: UNFPA lansează „bodyright – o mișcare împotriva violenței digitale. Interpreta Dara – Ambasadoarea campaniei

Vezi mai mult
<strong>Cazul vloggerului care publica scene cu caracter sexual pe platformele online, în vizorul CDF</strong>

Cazul vloggerului care publica scene cu caracter sexual pe platformele online, în vizorul CDF

Vezi mai mult
Curtea Europeană de Justiție califică violența față de femei drept temei pentru protecție internațională

Curtea Europeană de Justiție califică violența față de femei drept temei pentru protecție internațională

Vezi mai mult
Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Vezi mai mult