Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

AO ”Centrul de Drept al Femeilor”(CDF) angajează psiholog

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru poziția de psiholog în asistența victimelor violenței în familie

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, de un număr de femei-avocate. Organizația a fost înființată în scopul promovării drepturilor omului pentru femei prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.

1. Titlul poziţiei: Psiholog

2. Contractant: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” 

3. Descrierea poziţiei:

Psihologul va fi responsabil de:

4. Produse şi servicii:

4.1. Ședințe de evaluare psihologică,

4.2. Rapoarte de evaluare psihologică,

4.3. Raport lunar privind activitatea desfășurată.

4.4. Introducerea datelor privind consilierea acordată într-o bază de date specializată.

5. Cerinţe faţă de oferta financiară:

Oferta financiară trebuie să includă toate impozitele care urmează a fi reţinute la sursa de plată. TVA, în caz că este perceput, urmează a fi indicat separat.

6. Profil, calificări şi deprinderi:

Dosarul candidatului va include:

1. Curriculum vitae;

2. Copia diplomei de studii în domeniul psihologiei;

3. Copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, traficului de ființe umane, asistenţei femeilor și copiilor ce au suferit în urma abuzului, sau altor instruiri/cursuri relevante;

4. Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că este candidatul optim pentru acest post;

5. Indicarea în scrisoare a două persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.

6. Exemplu de raport de evaluare psihologică în care datele cu caracter personal să fie omise (în cazul în care aplicantul deţine o astfel de experienţă).

7. Oferta financiară, per ședință de consiliere.

Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 25 mai 2015, ora 18.00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de office@cdf.md cu mențiunea “concurs selectare psihologi” sau pot fi depuse la adresa str. Sfatul Țării 27, oficiul 4.

Pentru informații suplimentare: 022-23-73-06/068-30-25-62

Alte noutăți

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Vezi mai mult
Primul raport de evaluare al GREVIO privind implementarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova

Primul raport de evaluare al GREVIO privind implementarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova

Vezi mai mult
Tânăra iraniană Mahsa Amini a primit postum premiul principal pentru drepturile omului al Uniunii Europene

Tânăra iraniană Mahsa Amini a primit postum premiul principal pentru drepturile omului al Uniunii Europene

Vezi mai mult
CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

Vezi mai mult