Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

AO ”Centrul de Drept al Femeilor”(CDF) recrutează Coordonator al Serviciului Juridic

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru recrutarea Coordonatorului Serviciului Juridic CDF

  1. Titlul poziţiei: Coordonator al Serviciului Juridic CDF
  2. Contractant: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, în scopul promovării drepturilor omului prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.
  3. Descrierea poziţiei: Coordonatorul Serviciului Juridic este angajatul responsabil de buna desfășurare și coordonarea activităților departamentului/serviciului juridic al Centrului de Drept al Femeilor. Acesta se subordonează președintelui organizației și are în subordine juristul CDF, avocați din rețeau de avocați pentru asistența juridică calificată, specialişti calificați în asistența socială și/sau psihologice a victimelor violenței în familie. Coordonatorul Serviciului Juridic va avea următoarele atribuții:
  4. Coordonează activitățile Serviciului Juridic:
  1. Coordonează suportul oferit victimelor violenței în familie corect și la timp:
  1. Elaborează propuneri de îmbunătățire a legislației, avizează și oferă expertiza proiectelor de lege;
  2. Participă la toate evenimentele programelor/proiectelor relevante serviciului juridic, asigurând pregătirea adecvată a acestora, etc.;
  3. Reprezintă CDF în forurile relevante, naționale și internaționale, pregătește prezentările, rapoartele necesare, menține legătura cu persoanele fizice și jurdicie relevante;
  4. Îndeplinește alte atribuții care pot rezulta din necesitățile activităților programelor/ proiectelor relevante serviciului juridic și CDF.

Cordonatorul serviciului juridic va purta responsabilitate pentru:

  4. Profil, calificări și deprinderi:

–       Studii sperioare universitare în domeniul  juridic sau drepturilor omului;

–       Deținerea licenței de avocat reprezintă un avantaj;

–       Experienţă de lucru minim 5 ani în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice;

–       Cunoștințe în domeniul dreptului, drepturilor omului, violența în familie sau dreptul umanitar și cunoștințe practice în coordonare.

–       Cunoaşterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

–       Aptitudinea de lucru în planificarea activitățor și raportarea rezultatelor;

–       Cunostințe de operare cu calculatorul (Word, Excel, Power Point);

–       Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbal şi în scris, de colectare, analiză și formulare a concluziilor, de raportare, management şi leadership, de concentrare, de prioritizare și realizare a mai multor activități simultan, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

5. Condiții de muncă:

–   Loc de muncă stabil cu un salariu atractiv;

–   Orar zilnic de muncă – 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni pînă vineri.

 6. Dosarul candidatului va include:

–      Curriculum vitae;

–      Copia diplomei de studii;

–      Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;

–      Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;

 7. Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 20 iulie 2016, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare Coordonator Serviciul Juridic” sau pot fi depuse la adresa: str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numele de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

Operațiunea de salvare din Orient

Operațiunea de salvare din Orient

Vezi mai mult
Vă invităm la #Transformare- evenimentul de colectare de fonduri pentru susținerea femeilor afectate de violență în familie

Vă invităm la #Transformare- evenimentul de colectare de fonduri pentru susținerea femeilor afectate de violență în familie

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Vezi mai mult
Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult