Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Care este impactul Programelor de abilitare economică a femeilor, implementate în Republica Moldova, şi cum poate fi îmbunătățită eficiența lor

Republica Moldova are cea mai redusă rată de ocupare a populației în Europa, fiind și țara cu cele mai mici venituri pe cap de locuitor. Situația economică precară, mediul de afaceri dificil, oportunitățile de angajare reduse, sistemul educațional neadaptat realităților socioeconomice creează dificultăți majore pentru toată populația țării, iar femeile sunt afectate în mod special. Pentru a ameliora situația defavorizată a femeilor pe aceste dimensiuni, în special a grupurilor vulnerabile, în Republica Moldova se implementează o serie de programe scopul cărora este abilitarea economică a femeilor, cele mai multe dintre aceste programe fiind finanțate din surse externe. Pentru a analiza impactul acestor programe și a oferi recomandări pentru îmbunătățirea acestora, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Centrul de Drept al Femeilor (CDF), cu suportul Financiar al Ambasadei Suediei în Republica Moldova, au elaborat studiul: „Evaluarea impactului programelor de suport pentru abilitarea economică a femeilor”Studiul a fostlansat astăzi, în cadrul unui eveniment public online.

Anna Lyberg, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipontențiară a Suediei în Republica Moldova: „Asigurarea egalității de gen atât la nivel național, cât și la nivel global, este o prioritate pentru Guvernul Suediei. Scopul nostru este să integrăm perspectiva de gen în suportul bilateral pe care îl oferim diferitor țări și în special în Republica Moldova ne asumăm un rol activ în promovarea egalității de gen. Suedia implementează o serie de programe de dezvoltare în Republica Moldova axate pe dezvoltarea economiei de piață precum și pe creșterea comerțului cu Uniunea Europeană. Un accent separat în aceste programe ținem să punem pe sprijinirea femeilor în afaceri. Există două motive principale de ce prioritizăm acest lucru: în primul rând, este o modalitate de a compensa discrepanțele existente de reprezentativitate egală a femeilor și bărbaților, iar în al doilea rând adaptarea unei abordări incluzive dezvoltă o economie mai inovatoare și mai competitivă”.

Tatiana Savva, Directoare de program, „Expert-Grup”: „Aceste tipuri de studii vin să dezvolte baza analitică ce va servi drept fundament pentru elaborarea unor politici publice corecte în privința creării de oportunități egale pentru femei și bărbați și creșterea ratei egalității de gen în Republica Moldova în diverse domenii de activitate profesională. Îi suntem recunoscători Guvernului Suediei pentru suportul oferit în cercetările pe care le facem în acest  domeniu strategic pentru „Expert-Grup”.

Pe parcursul anilor Republica Moldova a întreprins o serie de măsuri pentru asigurarea drepturilor economice între femei și bărbați, indicele de inegalitate pe sexe pentru anul 2020, elaborat de Forumul Economic Mondial, poziționează țara noastră pe locul 23 din 153 de state. Totuși, femeile din Moldova continua să se confrunte cu o serie de inegalități.

„Femeilorle sunt lezate drepturile şi au acces limitat la oportunităţi economice. Prin acest studiu ne-am propus să evaluăm programele de abilitare economică ce sunt implementate în Republica Moldova şi care au ca beneficiare femei  din diferite categorii sociale. Sperăm că recomandările  formulare în acest studiu vor servi la designul și dezvoltarea noilor inițiative și programe de abilitare economică şi se va ţine cont de necesităţile fetelor și femeilor din grupuri vulnerabile, astfel încât acestea să se bucure de stabilitate şi autonomie financiară, muncă decentă şi o viaţă fără violenţă”, a declarat Mariana Buruiană, Directoare executivă, Centrul de Drept al Femeilor.

În Republica Moldova, programele de abilitare economică a femeilor sunt la etapa incipientă și sunt orientate prioritar spre abilitarea profesională și economică a femeilor, iar autorii studiului precizează că în prezent există un număr foarte mic de programe dedicate necesităților fetelor și femeilor din grupurile vulnerabile.

Programele existente sunt implementate, în mare parte, cu suportul organizaţiilor internaţionale şi partenerilor de dezvoltare care orientează inclusiv autorităţile să dezvolte o societate incluzivă şi echitabilă. Un element esențial al succesului unor astfel de programe ține de capacitatea de a motiva femeile din grupurile vulnerabile. Deseori aceste fete şi femei se ciocnesc de stereotipuri atât din partea angajatorilor, cât şi de percepeţia interiorizată că nu vor reuşi, că nu sunt capabile, idei alimentate de atitudinea pe care o au cei din jur faţă de ele, începând cu mediul familial şi terminând cu cel școlar şi comunitar”, susține Diana Cheianu, Expertă, Centrul de Drept al Femeilor.

Autorii studiului au elaborat câte o serie de recomandări privind eficientizarea programelor de abilitare economică a femeilor, inclusiv a celor din grupuri vulnerabile, destinate agențiilor de dezvoltare, guvernului și sistemului de învățământ. Una dintre recomandările adresate guvernului ține de creșterea numărului de grădinițe.

„Problema fundamentală din cauza căreia femeile pierd semnificativ în privința angajării lor în activități economice este cea legată de îngrijirea copiilor. Această problemă însă poate fi transformată în oportunitate. În Republica Moldova avem încă standarde sovietice în această privință, avem nevooie de standarde noi care să permită deschiderea grădinițelor mici, de familie, cu cerințe mult mai reduse. Astfel, această deficiență poate fi transformată într-o oportunitate de business inclusiv pentru femei și ar fi o soluței pentru multe femei care vor să se angajeze sau să-și deschidă o afacere, dar nu pot pentru că sunt nevoite să aibă grijă de copii”, spune Sergiu Gaibu, Director de program, „Expert-Grup”.

Notă: Studiul a fost efectuat în perioada mai-noiembrie 2020. Analiza este focusată pe proiectele și programele de susținere și abilitare economică a femeilor, inclusiv din grupurile vulnerabile. În mod particular, studiul s-a concentrat pe programele implementate și/sau finanțate de ODIMM, BERD, UN Women Moldova, UNDP Moldova, ADA Moldova, EBA, Prime Capital, BRD, ONG TAKEDU.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult