Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Care este rolul de intervenție a medicilor de familie pe cazurile de violență? Cum putem eficientiza răspunsul sistemului de sănătate pe cazurile de violență în familie?

De ce medicii de familie refuză să acorde ajutor unei victime a violenței în familie atunci cînd aceasta nu are viză de reședință în localitatea unde s-a adresat la spital? De ce leziunile provocate de violența în familie sunt calificate diferit de medicii de familie și de medicii legiști? Trebuie sau nu, Guvernul să-și asume rolul de asigurator pentru victimele violenței în familie? Care este rolul de intervenție a medicilor de familie în cazul în care victima violenței în familie se adresează pentru ajutor?

Centrul de Drept al Femeilor a solicitat o întrunire cu Viceminstrul Sănătății, dl. Andrei Uncuță pentru a discuta problemele existente în sistemul de sănătate cu referire la domeniul violenței în familie. Pe data de 30 iunie 2015 a avut loc ședința comună la care au participat membrii Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie!” prestatori de servicii (centre maternale și centre de intervenție) și persoane responsabile din cadul Ministerului Sănătății. Membrii Coaliției au prezentat deficiențele și problemele existente în ceea ce privește asigurarea drepturilor victimelor violenței în familie și soluțiile care se impun pentru a eficientiza răspunsul sistemului de sănătate în cazurile de violență în familie.
fi rezolvate.
Victimele violenței în familie și copii acestora fac parte dintr-o categorie de persoane vulnerabile iar medicii sunt primele persoane care pot acorda asistență medicală și care trebuie să refere aceste persoane către organizațiile de suport. 
Soluțiile și recomandările Membrilor Coaliției prezentate domnului Viceminitru se referă la organizarea activităților de sensibilizare și instruire pentru lucrătorii medicali care vor contribui la creşterea numărului cazurilor asistate/identificate prin sporirea capacităţilor lucrătorilor medicali în identificarea şi soluţionarea multidisciplinară, elaborarea unui suport de curs pentru instruirea inițială și continuă a lucrătorilor medicali, modificarea regulamentelor în domeniul medicinei legale și organizarea unei mese rotunde a prestatorilor de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și lucrătorii medicali pentru a discuta și identifica problemele, soluțiile și provocările din sistemul de sănătate cu referire la asigurarea drepturilor victimelor.

Alte noutăți

Termeni de referință pentru selectarea unui(unei) manager(ă) de proiect

Termeni de referință pentru selectarea unui(unei) manager(ă) de proiect

Vezi mai mult
A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind selectarea unui consultant în domeniul bugetării sensibile la gen pentru analiza programelor bugetare

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind selectarea unui consultant în domeniul bugetării sensibile la gen pentru analiza programelor bugetare

Vezi mai mult
Reprezentanţii și reprezentantele organelor de drept participă la Cursul de Formare pentru Formatori în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Reprezentanţii și reprezentantele organelor de drept participă la Cursul de Formare pentru Formatori în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Vezi mai mult
Buletinul Centrului de Drept al Femeilor – „Stop Violenta”

Buletinul Centrului de Drept al Femeilor – „Stop Violenta”

Vezi mai mult