Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Cauza C.M. și T.M. împotriva Republicii Moldova rămâne sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Comitetul de Miniștri va continua supravegherea Republicii Moldova pe domeniul violenței în familie, privind grupul de cauze C.M. și T.M.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că acest grup se referă la eșecul autorităților de a lua măsuri eficiente pentru a proteja victimele și pentru a asigura pedepsirea infractorilor, în ciuda conștientizării de către aceștia a pericolului violenței domestice și a efectelor de revărsare a acesteia asupra minorilor; admiterea tratamentului dicriminatoriu în referința femeilor.

Comitetul de Miniștri salută ratificarea Convenției de la Istanbul și măsurile adoptate pentru alinierea legislației interne la cerințele acestei convenții și a încurajat autoritățile să ia cu fermitate toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acesteia.

Pentru a evalua cât de eficiente sunt măsurile întreprinse de autorități în vederea prevenirii și combaterii violenței în familie, Comitetul de Miniștri le solicită autorităților: să examineze problema ratelor scăzute de urmărire penală în comparație cu numărul mare de plângeri și să informeze Comitetul cu privire la constatările lor; să furnizeze statistici actualizate pentru perioada 2023 – 2024; să furnizeze informații detaliate cu privire la aplicarea practică a măsurilor de protecție și exemple de decizii judiciare și administrative relevante; să ofere informații despre modul în care autoritățile evaluează pericolele și riscurile de siguranță cu care se confruntă victima și dacă sunt elaborate proceduri standardizate pe acest subiect.

Comitetul de Miniștri al CoE au decis să reia examinarea acestui grup la una dintre reuniunile lor din 2024.

CDF oferă asistență juridică în cauza menționată și va continua implicarea în monitorizarea executării hotărârilor CEDO în cauza T.M și C.M. împotriva Republicii Moldova. Este important ca fiecare femeie și copil care a fost afectat de violență în familie să primească o protecție adecvată din partea autorităților.

Decizia Comitetului de Miniştri – https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx…

Alte noutăți

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Vezi mai mult
Lansarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților din Moldova”

Lansarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților din Moldova”

Vezi mai mult
Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult
Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Vezi mai mult