Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică, asistență socială și abilitare economică.

În august 2023, CDF a demarat implementarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și refugiaților în Moldova”, cu susținerea financiară a Fondului pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF).

Proiectul are scopul de a crea un mediu pozitiv și durabil pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor, prin construirea de comunități incluzive și prin implicarea în egală măsură a femeilor și bărbaților în identificarea necesităților locale din comunități și oferirea de soluții viabile prin cooperare cu autoritățile locale. Printre rezultatele scontate se numără: îmbunătățirea capacităților femeilor și bărbaților de a participa în comun la promovarea egalității de gen și a împuternicirii economice a femeilor în comunitățile locale; consolidarea capacităților femeilor și bărbaților de a participa în comun la elaborarea inițiativelor bazate pe egalitatea de gen; promovarea unei cooperări sporite între bărbați și femei în implementarea comună a proiectelor de promovare a egalității de gen.

Obiectivul: selectarea unui/unei expert/e în vederea realizării unei evaluări inițiale a percepțiilor și atitudinilor față de egalitatea de gen în rândul populației din 10 raioane selectate, în vederea identificării eventualelor stereotipuri, probleme legate de discriminare, violență în familie și hărțuire pe criterii de gen, probleme care vor fi abordate în cadrul activităților de instruire din cadrul proiectului.

Studiul va cuprinde o analiză cantitativă şi calitativă care se va realiza în raioanele Orhei, Soroca, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Criuleni, Cimișlia, Dondușeni și Florești și va servi ca punct de referință în raport cu care se vor măsura rezultatele activităților implementate în cadrul proiectului.

Produse şi servicii:

 

Calificarea şi experiența necesară pentru executarea contractului:

Perioada de realizare a sarcinilor: octombrie-noiembrie 2023.

Dosarul de aplicare va include:

Criterii de evaluare:

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și în strânsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza raportului de activitate.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 29 septembrie 2023, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs expert(ă) pentru realizarea evaluării inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate”, sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

 

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane și politica de prevenire a exploatării și abuzului sexual a Centrului de Drept al Femeilor, fără a discrimina candidații/-ele pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult
30 de ani de așteptări

30 de ani de așteptări

Vezi mai mult
Operațiunea de salvare din Orient

Operațiunea de salvare din Orient

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Vezi mai mult