Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei asistent/ă logistic/ă

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Ca urmare a problemei privind criza refugiaților din Ucraina, Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Coaliția Națională „Viață fără Violență în Familie” a lansat inițiativa de suport și asistență pentru refugiații/solicitanții de azil în Republica Moldova cu susținerea UN Women Moldova.

Obiectiv

Selectarea unui/unei asistent(e) logistic(ă) pentru oferirea asistenței în gestionarea suportului direcționat refugiaților/solicitanților de azil în Republicii Moldova.

Responsabilități și atribuții

Cerințe față de aplicanți

  1. Experiență în oferirea asistenței logistice, asistența anterioară  în cadrul unor proiecte implementate de către organizații ale societății civile;
  2. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
  3. Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (MS Office, Internet);
  4. Cunoaşterea limbii române și ruse este obligatorie, cunoașterea altei limbi va constitui un avantaj;
  5. Experiența de voluntariat confirmat prin certificate, alte documente relevante va fi considerat un avantaj;

Dosarul de aplicare va include:

Condiții de muncă:

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 1 aprilie 2022, ora 17.00 ( ora locală Moldova).

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs asistent/ă logistic/ă” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

!Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Alte noutăți

Anunțăm concurs pentru selectarea unei companii de comunicare și organizare de evenimente

Anunțăm concurs pentru selectarea unei companii de comunicare și organizare de evenimente

Vezi mai mult
„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

Vezi mai mult
Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult
Operațiunea de salvare din Orient

Operațiunea de salvare din Orient

Vezi mai mult