Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei asistent/ă logistic/ă

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Ca urmare a problemei privind criza refugiaților din Ucraina, Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Coaliția Națională „Viață fără Violență în Familie” a lansat inițiativa de suport și asistență pentru refugiații/solicitanții de azil în Republica Moldova cu susținerea UN Women Moldova.

Obiectiv

Selectarea unui/unei asistent(e) logistic(ă) pentru oferirea asistenței în gestionarea suportului direcționat refugiaților/solicitanților de azil în Republicii Moldova.

Responsabilități și atribuții

Cerințe față de aplicanți

  1. Experiență în oferirea asistenței logistice, asistența anterioară  în cadrul unor proiecte implementate de către organizații ale societății civile;
  2. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
  3. Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (MS Office, Internet);
  4. Cunoaşterea limbii române și ruse este obligatorie, cunoașterea altei limbi va constitui un avantaj;
  5. Experiența de voluntariat confirmat prin certificate, alte documente relevante va fi considerat un avantaj;

Dosarul de aplicare va include:

Condiții de muncă:

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 1 aprilie 2022, ora 17.00 ( ora locală Moldova).

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs asistent/ă logistic/ă” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

!Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Alte noutăți

Discriminare pe criteriu de dizabilitate și sex în acces la justiție într-un caz reprezentat de CDF

Discriminare pe criteriu de dizabilitate și sex în acces la justiție într-un caz reprezentat de CDF

Vezi mai mult
Conducătorii subdiviziunilor de urmărire penală au fost instruiți cum să intervină eficient în cazuril de violență în familie

Conducătorii subdiviziunilor de urmărire penală au fost instruiți cum să intervină eficient în cazuril de violență în familie

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor a fost selectat în calitate de membru al Consiliului strategic al IGP

Centrul de Drept al Femeilor a fost selectat în calitate de membru al Consiliului strategic al IGP

Vezi mai mult
Buletinul Centrului de Drept al Femeilor. August_Noiembrie – 2019

Buletinul Centrului de Drept al Femeilor. August_Noiembrie – 2019

Vezi mai mult