Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Asistent/e de proiecte.

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectareaunui/unei Asistent/e de proiectepentru asistarea și oferirea suportului necesar echipei CDF în implementarea activităților instituționale.

Responsabilități și atribuții

– Participă la ședințele de lucru, planificare și evaluare ale CDF;

– Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru necesare implementării activităților din proiect;

– Participă la desfășurarea activităților planificate;

– Efectuează aranjamente logistice şi organizează evenimente în cadrul proiectelor implementate;

– Acordă suport în comunicarea cu beneficiarii proiectelor CDF, donatori, parteneri, instituţii de stat etc.;

–  Pregătește documentele necesare pentru procurarea bunurilor şi serviciilor în cadrul organizației (respectarea procedurilor interne de procurare, organizarea şi evaluarea tenderelor şi concursurilor);

– Participă la monitorizarea activităților și evaluarea acestora, colectează informaţii privind progresul proiectelor;

– Oferă informații și date statistice ce urmează a fi utilizate în elaborarea rapoartelor narative și de progres în implementarea proiectului;

– Participă la elaborarea planurilor de acțiuni din cadrul proiectului;

– Asigură evidența/stocarea documentelor cu privire la activitatea organizației;

– Participă la elaborarea diverselor documente organizaționale, inclusiv materiale promoționale, articole, istorii de succes, etc.

– Întocmește și redactează corespondența simpla sau alte înscrisuri.  Se ocupă de clasarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, de preluarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondentei prin fax, e-mail sau posta;

– În caz de necesitate, efectuează traduceri în limbile română, rusă şi engleză;

Cerințe față de aplicanți

  1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  2. Experiență de lucru cu organizații ale societății civile, organizații internaționale;
  3. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
  4. Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (MS Office, Internet);
  5. Cunoaşterea limbii române și ruse este obligatorie, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
  6. Experiență în asistența anterioară a unor proiecte/organizații va fi considerată un avantaj
  7. Experiența de lucru (cel puțin tangentială) în domeniul prevenirii și combaterii violenții domestice va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

– CV-ul;

– Scrisoare de intenție;

Aspecte organizaționale

Asistentul/a de proiecte va lucra în cadrul oficiului CDF. Poziția este full-time.

Condiții de muncă:

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 11 iulie 2021, ora 24.00 ( Moldova).

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs asistent/ă de proiecte” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

!Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult