Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor va acorda suport Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei la elaborarea Strategiei Naționale pe domeniul violenței

Pe 20 mai current Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, reprezentanții UNFPA, UN Women, OSCE, Ambasadei Suedeze și Centrul de Drept al Femeilor au discutat necesitățile de asistență din domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie. Discuțiile au avut loc în vederea elaborării Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie și inițierea procesului de semnare a Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei (CAVIO).

Participanții au vorbit despre cadrul legal al noii strategii, inițierea unor consultări publice cu organizațiile internaționale și societatea civilă și estimarea cheltuielilor pentru implementarea noii strategii. Reprezentanții partenerilor de dezvoltare au venit cu propunerea de a facilita acest proces prin acordarea expertizei internaționale și naționale, precum și oferirea asistenței tehnice în elaborarea și definitivarea documentului de Strategie, a Planului de acțiuni, cât și a noului proiect de lege pentru transpunerea prevederilor Convenției, care vor avea drept finalitate ratificarea acestui tratat.

”Salutăm organizarea unei astfel de ședințe la subiectul enunțat apreciindu-l important pentru contextul național și ca membru al Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” menționez că suntem disponibili să ne implicăm în proces atît prin expertiza deținută dar și prin asistență logistică care poate fi acordat MMPSF. La moment, suntem în proces de estimare a costurilor privind violența în familie,proiect realizat cu suportul UN Women, care va fi un instrument important pentru a vedea cum Guvernul bugetează banii publici în vederea prevenirii și combaterii violenței în familie. Acest lucru ne va ajuta să avem și o nouă abordare cand vorbim despre fenomenul violenței”, a menționat Președinta Centrului de Drept al Femeilor, Angelina Zaporojan.

Părțile au convenit asupra stabilirii unei metodologii de lucru care să includă consultări publice și un plan de acțiuni concrete la care vor participa atât ONG-urile de profil, donatorii, cât și victimele violenței în familie.

Alte noutăți

Tânăra iraniană Mahsa Amini a primit postum premiul principal pentru drepturile omului al Uniunii Europene

Tânăra iraniană Mahsa Amini a primit postum premiul principal pentru drepturile omului al Uniunii Europene

Vezi mai mult
Femicidul în Republica Moldova. Interviu cu Angelina Zaporojan-Pîrgari, directoarea executivă CDF

Femicidul în Republica Moldova. Interviu cu Angelina Zaporojan-Pîrgari, directoarea executivă CDF

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Vezi mai mult
Femeile și fetele, supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, din 5 raioane ale Moldovei vor avea acces la programe de abilitare economică

Femeile și fetele, supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, din 5 raioane ale Moldovei vor avea acces la programe de abilitare economică

Vezi mai mult