Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Comisia de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor a mers în teritoriu pentru ședințe de informare.

În perioada 5 – 11 iulie  au fost organizate sesiuni de informare privind completarea Formularului de colectare a datelor în cazurile de violență în familie, soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor pentru circa 140  de angajați ai poliției. În cadrul activităților de informare au fost implicați conducători din cadrul subdiviziunilor teritoriale subordonate IGP, Șefi ai Inspectoratelor de Poliție, Șefii Secțiilor Securitate Publică și Secțiilor  urmărire penală din toate cele 36 raioane ale țării .

Activitățile de informare au fost organizate în contextul constituirii în luna mai 2022 a Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor, având drept scop informarea persoanelor responsabile cu privire la noua procedură de monitorizare a acestor  cazuri .

Conform raportului de femicid elaborat de CDF în 2020, anual, în Moldova, circa 40 de femei mor din lipsa unui răspuns coordonat și lipsa accesului la servicii specializate pentru femeile cu multiple vulnerabilități. Pentru a preveni astfel de cazuri, Comisia  nou creată își propune să analizeze  cazurile respective  în vederea relevării lacunelor în procesul instrumentării cazurilor pentru a consolida răspunsul sistemului la cazurile de violență în familie.

Rolul  Comisiei este de a prezenta un raport anual de analiză a situației care va include recomandări pentru îmbunătățirea răspunsului sistemului național:  inclusiv propuneri de ajustare a  legislației, promovarea cooperării intersectoriale, îmbunătățirea activităților de prevenire, sporirea accesibilității la serviciile de suport pentru supraviețuitoarele violenței.  

Atelierele de informare au fost organizate de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în cadrul sub-componentei ce vizează susținerea activității Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor. Această activitate este organizată în cadrul Proiectului „Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova”, finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Secția de Justiție Penală și Aplicare a Legii (INL).

Alte noutăți

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a unei experte/expert sau a unui grup de experte/ți pentru elaborarea suportului de curs și livrarea unui curs de instruire în domeniul abilitării economice

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a unei experte/expert sau a unui grup de experte/ți pentru elaborarea suportului de curs și livrarea unui curs de instruire în domeniul abilitării economice

Vezi mai mult
Agenda egalității de gen 2014-2018 prezentată de organizațiile active în domeniu

Agenda egalității de gen 2014-2018 prezentată de organizațiile active în domeniu

Vezi mai mult
Atelier de instruire pentru prestatorii de servicii în efortul comun de prevenire și combatere a violenței în familie

Atelier de instruire pentru prestatorii de servicii în efortul comun de prevenire și combatere a violenței în familie

Vezi mai mult
O mai bună protecție pentru victimele violenței oriunde în UE

O mai bună protecție pentru victimele violenței oriunde în UE

Vezi mai mult