Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Concurs de oferte pentru selectarea unei instituții specializate pentru elaborarea unui studiu sociologic.(Termen extins)

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru  elaborarea Studiului Sociologic

AO ”Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) anunţă concurs repetat de oferte pentru selectarea unei instituții specializate pentru elaborarea unui studiu sociologic.

NB: Mai multe detalii despre organizație găsiți la adresa: http://www.cdf.md

Obiectivul concursului:

Obiectivul concursului constă în selectarea unei instituții sociologice care să desfășoare un studiu sociologic în baza metodologiei IMAGES (International Men and Gender Equality Survey), care va permite evaluarea atitudinii și practicilor  bărbaților și femeilor din Republica Moldova față de egalitatea de gen, în scopul de a informa, conduce și monitoriza dezvoltarea politicilor întru promovarea egalității de gen prin implicarea femeilor și bărbaților.

 1. Contextul și obiectivul studiului:

 Deşi de jure legislaţia Republicii Moldova garantează femeilor acelaşi acces ca şi bărbaţilor la  procesul politic, serviciile sociale, asistenţă medicală, educaţie, muncă, căsătorie, îngrijirea copiilor, proprietate, moştenire şi accesul la justiţie, în realitate există foarte multe probleme. Astfel, domeniile cele mai problematice rămân a fi abilitarea femeilor în domeniul politic, economic şi social şi violenţa faţă de femei.

Violența față de femei și violența în familie rămâne în continuare o problemă actuală pentru Republica Moldova. Conform datelor recente, șapte din zece femei din localitățile rurale și șase din zece femei din orașele Moldovei au suferit de cel puțin o formă de violență din partea soțului/partenerului pe parcursul vieții, și 12% din numărul total al femeilor au suferit de toate formele de violență. Conform datelor unor sondaje de opinie recente, 92% din populația Republicii Moldova consideră violența în familie drept fiind o problemă majoră, iar 67% consideră că violența fizică este cea mai răspândită formă.

La nivel internațional se afirmă tot mai des despre faptul că bărbații trebuie să participe activ în procesul de realizării a egalității de gen. Într-adevăr, schimbarea practicilor bărbaților și factorilor care perpetuează practicile legate de violență, sănătate, tratamentul și atitudinea în general față de femei și fete și participarea la viața de familie a bărbaților sunt elementele cheie ale agendei globale de promovare a egalității de gen. Astfel, în 2013 Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării Față de Femei a reiterat îngrijorarea sa faţă de persistenţa atitudinilor patriarhale şi stereotipurilor adânc înrădăcinate cu privire la rolurile şi responsabilităţile femeilor şi bărbaţilor în familie şi în societate. Se observă că astfel de atitudini şi stereotipuri sunt cauzele profunde ale (1) poziţiei dezavantajate a femeilor din Statul parte în viaţa politică şi publică; (2) violenţei împotriva femeilor în Statul parte; şi (3) ale segregării de gen, aşa cum se reflectă în alegerile educaţionale ale femeilor şi fetelor şi opţiunile de încadrare în muncă. Adiţional, Comitetul este îngrijorat de persistentele stereotipuri faţă de femeile mai în vârstă şi femeile cu dezabilități, precum şi de existenţa publicităţii sexiste.

Studiul își propune următoarele obiective:

 1. Să evalueze atitudine și practicile curente ale bărbaților din Moldova pe un număr larg de probleme legate de egalitatea de gen, inclusiv implicarea taților în îngrijirea copiilor (timpul petrecut în îngrijirea copiilor și altor persoane dependente din gospodărie), aplicarea violenței în relațiile intime și relațiile sexuale (forme de violență fizică, sexuală și psihologică), echilibrul dintre viața profesională și de familie, folosirea serviciilor de sănătate, negocierea/ comunicarea în cuplu privind mărimea familiei, relațiile sexuale, etc.,
 2. Să compare aceste rezultate cu atitudinile și practicile femeilor asupra acelorași probleme;
 3. Să evalueze cunoștințele bărbaților și atitudinile față de politicile care au drept obiectiv promovarea egalității de gen și să exploreze pe cât posibil ideile bărbaților referitor la politici și schimbările necesare în politicile existente care să le permită să fie mai implicați în domeniu; și
 4. Să exploreze factori care pot explica variații în comportamentul bărbaților în viața lor de familie și relațiile intime, inclusiv experiențe de copilărie legate de violență, norme egalitatea de gen din familie, stres, migrație, șomaj, etc.

Oferta va include:

4. Produse şi servicii:

 1. Definitivarea scopului și obiectivelor cercetării și estimarea valorii informaționale obținute prin cercetare.
 2. Desck research. Analiza studiilor realizate în Moldova în domeniul egalității de gen în paralel cu analiza legislației la acest capitol.
 3. Definitivarea instrumentelor/chestionarelor, eliminare întrebărilor care nu corespund contextului R. Moldova, adaptarea unor întrebări, inclusiv introducerea unor întrebări suplimentare, după caz. Traducerea instrumentelor în limbile engleză și rusă.
 4. Testarea chestionarelor în teren și introducerea schimbărilor.
 5. Desfășurarea cercetării în teren.
 6.  Elaborarea raportului în baza datelor cantitative/analiza și interpretarea datelor.
 7. Realizarea discuțiilor focus grup în baza subiectelor studiului calitativ identificate.
 8.  Elaborarea raportului final în baza analizei informației colectate prin metode calitative și cantitative în limbile română/engleză.

Termeni de realizare: Octombrie 2014 – iunie 2015

Oferta financiară va fi indicată în dolari SUA, va include TVA și/sau alte taxe  aferente aplicabile pe teritoriul Republici Moldova, și va face referință la toate costurile necesare pentru executarea lucrării date.

Ofertele urmează a fi transmise până la data de 10.10.2014 la adresa electronică: office@cdf.md

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult